Лонч

Лонч (launch) – маркетинг-менеджмент запуску нового продукту.
Лонч – випуск на ринок нового продукту, що супроводжується активною рекламною кампанією, в процесі якої здійснюється комунікація з цільовою аудиторією з метою проінформувати про основні властивості, якісні характеристики, цінності торгової марки. Лонч характеризується високою інтенсивністю маркетингової роботи, інтенсивної комунікацією з цільовою аудиторією, щільністю рекламних повідомлень, з певною тактичною послідовністю “включень” різних каналів комунікацій.

Мета лонча – залучення найбільшої уваги до виводиться на ринок товару, ще до моменту появи цього товару у продажу і забезпечення максимального попиту на товар в момент початку продажів.

Завдання лонча:

проінформувати потенційних споживачів;
завоювати лояльність своєї цільової аудиторії;
простимулювати продаж.
Інструменти лонча:

pre-launch маркетингові дослідження;
реклама;
прямий маркетинг;
акції торгового маркетингу (консьюмер промоушн і трейд промоушн).
Лонч передує розробка стратегії репозиціонування і як один з наслідків формулювання завдань.

Ре-лонч – маркетинг-менеджмент репозиціювання торговельної марки.

Софт лонч (soft launch) – випуск нового продукту, який дозволяє вивчити реакції перших споживачів і їх досвіду використання продукту. Софт лонч дозволяє м’яко, без істотних витрат на рекламу здійснити виведення товару на обмежений ринок, сегмент, вивчити попит, доопрацювати продукт, посилити його маркетинг.

Посилання на основну публікацію