Коучінг

Коучінг – спосіб і вид консультування, тренінгу, що допомагає клієнту чітко визначити свої цілі і завдання, сконцентруватися на їх досягненні і отримувати великі результати, за найкоротший термін, з максимальною віддачею, з меншими зусиллями.

Процес коучінгу – безперервне співробітництво фахівця – коуча і учня, консультируемого партнера, яке допомагає останнім досягати реальних результатів у своєму особистому і професійному житті. За допомогою процесу коучінгу клієнти поглиблюють свої знання, підвищують свій коефіцієнт корисної дії і покращують якість життя.

Мета коучінгу – допомогти іншій людині прояснити свої цілі, виявити помилки, помилки і незнання і намітити план для досягнення мети і способи усунення перешкод до досягнення мети. При професійної підтримки коуча адресат самостійно формулює цілі, напрацьовує стратегії і реалізує найбільш вдалу.

Коуч – фахівець, тренер і консультант, який застосовує коучінгові техніки і технології. Завдання коуча не просто давати раду як вчинити, а допомогти виробити стратегію, навчити застосовувати інструменти, задіяти можливості і здібності людини. Коуч, підтримуючи і супроводжуючи, сприяє самостійного прийняття рішення задач.

Функції коуча можуть виконувати управлінці різного рівня, в тому числі і фахівець зі зв’язків з громадськістю, розглядаючи персонал як основну цільову аудиторію внутрішнього PR. Коучінг є необхідним інструментом в системі управління та і навчання персоналу. Види коучінгу часто не піддаються чіткому розмежуванню. Традиційно коуч стеми до розвитку свого клієнта в професійній і (або) особистої сферах. Однак, скажімо, бізнес-коуч не може повністю виявити здібності людини, якщо не зможе зрозуміти особистісні особливості людини.

Різні кілька видів коучінгу, здатних вирішити різні завдання:

конфлікт-коучінг (conflict coaching) – робота коуча, спрямована на дослідження проблеми, пошук рішень в конфлікті, навчання оптимального поведінки в складній конфліктній ситуації. Коучінг також може виступати методом управління комунікаціями в разі відбувся конфлікту і виникнення певних наслідків, що безпосередньо пов’язано із завданнями PR;
професійний коучінг (professional coaching) – спрямований на допомогу в професійному розвитку співробітника, на збільшення особистої ефективності;
бізнес коучінг (business coaching) – спрямований на допомогу бізнес-групі, всім учасникам робочої групи (підрозділи, організації), для досягнення високих бізнес-результатів групи;
лайф-коучінг (life coaching) – особистісний коучінг. Мета такого коучингу – підвищення якості життя, розвитку в професійній діяльності, гармонізації життя і створення життєвого балансу;
кар’єрний коучінг – напрямок коучінгу для тих, хто хоче знайти роботу, змінити кар’єру або адаптуватися в бізнес-середовищі, повернутися до роботи після тривалої перерви.
Розрізняють персональний і груповий коучінаг. Груповий коучінг за методологією близький до персонального коучінгу. Відмінність полягає в тому, що коуч працює з групою людей за двома напрямками: як на досягнення загальних цілей в рамках групи, так і на розвиток персональних якостей кожного з учасників групи.

Посилання на основну публікацію