Концепція бренду

Концепція бренду (бренд-концепція) – система цінностей і маркетингових характеристик бренду, що дозволяє найбільш ефективним способом позиціонувати бренд на ринку.

Завдання концепції бренду – донести маркетингову ідею бренду до споживача.

Бренд-концепція – основа для створення особистості бренду. Вона являє собою набір виявлених маркетингових характеристик, особливостей, переваг, якими повинен володіти бренд, і набір негативних факторів і недоліків, які не повинні бути йому притаманні.

Як правило, бренд характеризується в чотирьох вимірах:

функціональне – набір споживчих якостей;
емоційний – сприйняття бренду та продукту
соціальне – практична користь для цільової аудиторії
духовне – внесок в суспільство, просування будь-якої ідеї.
Концепція бренду є базисом як для візуальної ідентичності, так і для всіх маркетингових комунікацій бренду. Комунікаційна концепція бренду складається з креативної концепції марення і концепції просування бренду.

Креативна концепція бренду – переклад основної ідеї позиціонування бренду в площину зрозумілих цільової аудиторії, образів і слів. Вона формує імідж бренду, створюючи єдність його візуальних і вербальних образів. Ключовим в характеристиці бренду є його відмінна ідея, коротке речення, що пояснює, чому цільова аудиторія повинна вибрати саме цю марку.

У креативної концепції і основний творчої ідеї бренду виділяється дві частини: візуальна концепція бренду і вербальна концепція бренду.

Візуальна концепція бренду – концепція, що описує стиль і характер, колористику і асоціативність – наповнення візуального контенту бренду, визначає специфіку його візуальної (невербальної) складової. Концепція бренду розкривається за допомогою назви, слогану і фірмового стилю, дизайну етикетки і упаковки, «мови» спілкування бренду з споживачем та рекламні ідеї бренду.
Вербальна концепція бренду – концепція, що визначає, які вербальні аргументи будуть дієвими, які слова і образи – зрозумілими, яка мовна стилістика, характер, тон і забарвлення мови – доречними, яке враження потрібно створити і які асоціативні ряди повинні вистоювати в свідомості потенційних споживачів.
Концепція позиціонування бренду – сформульоване бачення торговельної марки, що визначає перспективи її розвитку на кілька років вперед.

Концепція просування бренду – вибір каналів маркетингових комунікацій в рамках, визначених планом і стратегією маркетингу, способів просування бренду, за допомогою яких комунікаційне послання буде доноситися до цільової аудиторії. Здійснюється відбір каналів комунікацій відповідно до специфіки позиціонування бренду і його креативної концепції, визначаються цілі, завдання та ролі кожного з обраних каналів комунікації, розробляється стратегія їх використання та взаємодії.

Посилання на основну публікацію