Ключова компетенція

Ключова компетенція – оригінальне, особливо ефективне поєднання унікальних ресурсів і здібностей фірми або фахівця.

Компетенції фахівця – це набір навичок і професійних знань, а також особистісні характеристики і установки, що проявляються в поведінці людини і необхідні для виконання безпосередніх посадових обов’язків.

Компетенції компанії – це набір навичок фахівців – співробітників компанії, їх професійних і особистісних характеристик, а також набір матеріальних і нематеріальних ресурсів компанії, якість її бізнес-моделі, необхідні для досягнення встановлених бізнес-показників і маркетингових результатів.
Ключові компетенції компанії – обмежена і основна комбінація матеріальних (фінансових, технічних), нематеріальних (маркетингових, інформаційних) і людських ресурсів, які дозволяють компанії досягати ринкового успіху, або надавати споживачам фундаментальні вигоди. Основне завдання кожної компанії полягає в трансформації її матеріальні і нематеріальні ресурси в ключові компетенції. Ключові компетенції компанії є основою для створення стійких конкурентних переваг компанії.

Ключові компетенції фахівця – відповідно до встановлених цілей, завдань і реалій знання, вміння, навички і мотивація, тобто людський капітал.

Інфраструктурою розвитку ключових компетенцій виступає взаємозв’язок особливих навичок людини, умінь персоналу та інноваційних технологій, комунікаційних та інформаційних систем, корпоративної культури та інших факторів.

Набір ключових компетенцій – обмежене поєднання компетенцій, що дозволяють фахівцеві досягти вершин майстерності.

Модель компетенцій – набір компетенції, необхідних співробітникам для успішного досягнення стратегічних цілей компанії.

Компетентність – це набір ключових компетенцій, якими володіє фахівець для реалізації професійних дій в певній сфері, необхідний і достатній для якісного виконання цих дій.

Критерій розвитку ключових компетенцій – зростання матеріального і не матеріального капіталу.
Критерії належного розвитку ключових компетенцій для фірми – зростання споживчого капіталу, задоволеність і лояльність клієнтів, інвестиційна привабливість компанії;

Критерії належного розвитку ключових компетенцій для фахівця – зростання добробуту, самозадоволення, суспільне визнання і саморозвиток.

Концепція ключових компетенцій була запропонована Г. хамів і К.К. Прахалад. На їхню думку, ключові компетенції – це області діяльності організації, які найбільш важливі для неї, в яких вона домоглася відносного досконалості, і які створюють фундаментальну цінність для клієнтів; це комплекси здібностей і технологій, що дозволяють підприємству забезпечити цінність для споживачів і є основою для розвитку і розширення діяльності.

Посилання на основну публікацію