✅Класифікація видів соціальної реклами

Поняття «Соціальна реклама» має англійське коріння і походить від англійського словосполучення «Social Advertising», яке означає залучення інтересу до суттєвих проблем або явищ.

Соціальна реклама – це один з видів реклами, цілю якого є зміна моделей соціальної поведінки. Іншими словами, це спосіб поширення соціальних образів, думок і ідей у ​​суспільстві, сприяють гуманізації соціального середовища в цілому.

Розглянемо різні класифікації видів соціальної реклами.

Класифікація соціальної реклами за змістом

За змістом соціальна реклама ділиться на наступні види:

Реклама цінностей спрямована на привернення уваги, впровадження та пропаганду в суспільстві тих чи інших нематеріальних цінностей, ідей або позицій.

Наприклад, реклама «тверезості» має на меті поширення в суспільстві переконань у веденні тверезого способу життя; реклама на тему підтримки чистоти спрямована на поширення в суспільстві поваги до чистоти і порядку; реклама на тему уваги до дітей має на меті звернення уваги батьків до виховання дітей.

Реклама НКО, усіляких подій, проектів, заходів або програм спрямована на формування і підтримку інтересу до всіляких некомерційним організаціям, рухам, подій, тощо, які, своєю чергою, націлені на вирішення соціальних і суспільних проблем.

Наприклад, реклама збору вторинної сировини і відходів для їх подальшої переробки спрямована на формування інтересу членів суспільства до сортування сміття та його подальшої здачі; реклама донорських акцій спрямована на привернення уваги до явища донорства.

Інформаційно-просвітницька реклама має просвітницький характер. Вона містить в собі розгорнуту інформацію з будь-якої теми.

Наприклад, плакати і стінгазети за темами алкогольної залежності і екології навколишнього середовища, що містять досить детальну інформацію з цих проблем.

Класифікація реклами за типом замовника

За типом замовника соціальна реклама ділиться на наступні види.

Державна соціальна реклама – це реклама, спрямована на забезпечення і захист інтересів державних структур, таких як армія, органи влади, міністерства і відомства, інспекції і служби.

Як приклади можна привести:

  • заклики вчасно сплачувати податки, аліменти,
  • дотримуватися правил дорожнього руху,
  • агітації військової служби за контрактом.

Соціальна реклама комерційних структур, що розміщується різними комерційними організаціями за власною ініціативою і власним коштом.

Громадська соціальна реклама розміщується за ініціативою неофіційних громадських рухів або груп, або з ініціативи окремих громадян. Такий вид соціальної реклами розміщується за рахунок власних коштів осіб, що висувають рекламу.

Класифікація соціальної реклами за характером впливу

За характером впливу соціальна реклама ділиться на наступні види.

Закликає соціальна реклама характеризується закликом до дії. Наприклад, «будьте прикладом для підростаючого покоління, ведіть здоровий спосіб життя!».

Запитує соціальна реклама містить в своєму складі питання, який адресований аудиторії і змушує цю аудиторію замислитися o змісті рекламного гасла. Наприклад, «a що важливіше для тебе: звичка чи здоров’я дитини?».

Тезова соціальна реклама не містить ніяких оцінок, але включає в себе певний тезу, що показує переваги або недоліки громадських моделей поведінки. Наприклад, «y мене не буде ні сигаретки, ні раку легенів, ні хворих дітей». Теза може бути виражений за допомогою візуально-графічний образів без слів.

Інформує соціальна реклама має на меті поширення в розгорнутій формі важливої ​​інформації, яка може змінити модель поведінки людей. Наприклад, стінгазета з екологічної тематики.

Комбінований вид реклами, що містить як якусь нову інформацію для аудиторії, так і заклик до дії. Наприклад, оголошення на тему Єдиних Державних Екзаменів.

Класифікація соціальної реклами за форматом

За форматом соціальна реклама ділиться на наступні види.

Звукова соціальна реклама, характерна для радіопередач. Вона може передавати відомості o різних проектах і заходах, може підносити якісь тези, спрямовані на зміну моделей поведінки слухачів.

Наприклад, є соціальна аудіореклама, що закликає забрати дитину в сім’ю з дитячого будинку.

Візуально-графічна соціальна реклама – це всілякі банери, плакати і афіші.

Візуально-кінематографічна соціальна реклама представляється в формі відеороликів, що транслюються на відео-моніторах на вулиці, в громадському транспорті, всередині приміщень або за допомогою електронно-цифрової техніки.

Візуально-об’єктна – це своєрідний вид соціальної реклами, який являє собою матеріальні об’єкти, не призначені для поширення реклами безпосередньо. Наприклад, це можуть бути для недопалків в формі легких людини.

Текстова соціальна реклама виконана в формі простого тексту без усіляких образів, які супроводжують його. Прикладом можуть послужити екрани з «біжучим рядком», що встановлюються на вулицях, в громадському транспорті чи інших місцях.

Класифікація соціальної реклами за смисловим вектору

За смисловим вектору соціальна реклама ділиться на наступні види:

  • Позитивна соціальна реклама – несе в собі щось правильне, конструктивне і має сенс «Зa». При цьому необов’язково на плакаті має бути присутнім слово «за», досить звернення уваги на позитивне явище і створення його позитивного образу.
  • Негативна соціальна реклама несе в собі щось неправильне, деструктивне і має сенс «Проти». У таких рекламах звертається увага на проблеми, акцентується їх згубність для суспільства, створюється негативний образ руйнують моделей поведінки.
Посилання на основну публікацію