Категорійний менеджмент

Категорійний менеджмент – управління асортиментом по товарних категоріях.

Мета впровадження категорійного менеджменту – досягнення ефективності в процесі взаємодії всіх бізнес-функцій компанії стосовно товару, оптимізація взаємодії між виробником (постачальником) і рітейлером.

Ключовим показником категорійного менеджменту служить рентабельність продажів категорії.

Суть категорійного менеджменту – управління категоріями товарів, спостереження, аналіз, розподіл товарів на групи так, як їх визначає для себе покупець, а не так як, як зручно фахівця із закупівель або товарознавцю. Категорійний менеджмент передбачає поділ асортименту на групи і категорії, часто всупереч загальноприйнятій логіці товарознавства.

Найчастіше покупець в своїй свідомості “групує” товари інакше, ніж закупник-професіонал. І якщо закупівельники працює з постачальниками, брендами, то покупець часто приходить в магазин за товаром, а не за брендом. Більше того, покупець приходить в магазин не законкретним товаром, а за групою товарів. Молоко, хліб – це вже не конкретні продукти, а товарна категорія. Оскільки покупець часто думає не брендами, а саме категоріями, бренд не завжди є основою для побудови асортименту магазину. Таким чином, категорійний менеджмент і брендинг – не рівнозначні поняття і управляти закупівлями бренду не означає правильно визначати для магазину товарну категорію.

Категорійний менеджер (менеджер категорії) контролює продаж категорії, регулярно отримуючи дані по виконанню плану продажів всієї категорії і окремих товарів всередині категорії. Категорійний менеджер відповідає за закупівлі та продажу товарів в категорії, він покупець, торгівець і фахівець з логістики в одній особі.

Управління категорією (категорійний менеджмент) розглядається як процес поетапного планування, що складається з наступних основних етапів:

визначення категорії в загальному асортименті товарів;
збірка категорії з окремих видів товарів;
встановлення маркетингових показників категорії;
формулювання стратегії по категорії;
визначення тактики маркетингу;
визначення завдань в процесі управління категорією;
контроль і аналіз категорії;
Часто зустрічається думка про те, що категорійний менеджмент – маркетинг-інструмент рітейлера. Для виробника (постачальника) категорійний менеджмент є розширенням бренд і продакт менеджменту.

Посилання на основну публікацію