Кабінетне дослідження

Кабінетне дослідження (desk research) – збір, вивчення, систематизації та аналіз вторинної маркетингової інформації про ринок, отриманої з доступних джерел, т. Е. Даних, певним чином оброблених і містяться в основному в офіціальньїх та інших друкованих джерелах: періодиці, економічних виданнях, статистичних довідниках, внутрішньофірмових звітах і т.д.

Кабінетне дослідження – це сукупність методів збору і оцінки маркетингової інформації, що міститься в даних, підготовлених для будь-яких інших цілей.

Термін кабінетне дослідження стався від формату і самої суті дослідження “не встаючи з-за столу”, тобто, не вдаючись до “польовим дослідженням” – проводити роботу з вивчення, аналізу та систематизації вже наявної інформації.

Вторинна інформація для кабінетного дослідження – маркетингові дані, будь-які відкриті дані, а також зібрані раніше з зовнішніх і внутрішніх джерел дані для цілей, бути може, відмінних від цілей кабінетного дослідження. В кабінетних дослідженнях дані (вторинна інформація) не є цільовими, але представляють інтерес, оскільки такі дані, побічно, можуть служити меті кабінетного дослідження, а співвіднесення одних непрямих даних з іншими може бути інструментом для аналізу об’єкта дослідження.
Мета кабінетного дослідження – оцінка діяльності компанії і підстроювання її діяльності до стану ринку і вимог кінцевого споживача.

Завдання кабінетного дослідження. Дослідження може бути проведено для вирішення однієї або одночасно декількох, перерахованих нижче, маркетингових завдань:

скласти загальне уявлення про ситуацію на ринку;
позначити тенденції і перспективи розвитку ринку;
провести конкурентний аналіз;
виявити структуру ринку;
виявити основні канали збуту і просування продукції;
встановити обсяг і місткість ринку;
провести аналіз цінової політики на ринку;
провести аналіз публікацій в ЗМІ про об’єкт исследовани;
позначити ключові аспекти подальшого дослідження ринку з використанням якісних та кількісних методів (фокус-груп, глибинних інтерв’ю, кількісних опитувань і т.д.).
Види кабінетного дослідження:
спостереження за об’єктом – перманентне спостереження за мінливих ринкових об’єктом (товар, бренд, конкурент, галузь, ринок);
експрес-експертиза – отримання оціночної інформації (стан ринку, оцінки привабливості галузі, ринкова параметрів бренду і ін.);
поглиблене дослідження – багатофакторне дослідження об’єкта із застосуванням аналітичних методів, з аналізом прямих і непрямих даних про об’єкт дослідження (дослідження і аналіз чинників, що впливають на об’єкт дослідження, що знаходяться як в рамках його ринкового сегменту, так і виходять далеко за рамки сегмента, галузі, країни ).
Перевага кабінетного дослідження

складається в можливості отримання інформації про проблеми, недоступних в результаті прямого вивчення об’єкта, за допомогою суб’єкт-об’єктного взаємодії, як це робиться при проведенні маркетингових дослідженнях;
оперативність дослідження – не потрібно організації польових дослідних робіт;
можливість дослідження вузькоспеціалізований областей;
можливість побудови моделі розвитку подій за великим набору непрямих ознак.
Причини застосування кабінетних досліджень:

при попередньому аналізі даних з метою формулювання завдань подальшого польового дослідження;
при нестачі коштів на повноцінне дослідження;
у випадках, коли немає необхідності у високій точності даних (експрес-оцінка);
в разі необхідності оцінки на об’єкт дослідження впливу багатьох чинників;
в разі необхідності спостереження за змінами об’єкта з плином часу.
Джерела інформації для кабінетного дослідження:
федеральні, муніципальні закони і підзаконні акти;
дані державна статистика (Держкомстат, ГТК);
дані перепису населення;
дані торгових асоціацій, торговельних палат, галузевих спілок;
звіти конкурентів, постачальників;
публікації в ЗМІ (загальнотематичні і галузеві);
дані, отримані від експертів в ході неформальних контактів;
внутрішньофірмовий документи і звіти.
Кабінетне дослідження – один з трьох основних видів маркетингових досліджень, заснований на вивченні, зборі та систематизації вторинної інформації. Методика кабінетного дослідження може бути застосована в поєднанні практично з усіма методами дослідження маркетингової інформації, як якісними (інтерв’ю, фокус-група), так і кількісними (опитування, інтернет опитування, експертне опитування).

Посилання на основну публікацію