Інтенсивність подразника і контраст в рекламному тексті

Висока в рекламних текстах-пропозиціях інтенсивність подразника часто викликає підвищену увагу до нього. Наприклад, увагу підсилюють яскраві кольори. Однак слід враховувати, що іноді посилення інтенсивності того чи іншого подразника викликає у людей неприємне роздратування і негативне ставлення до реклами.

Люди схильні приділяти увагу тим подразників, які контрастують з оточенням або зі звичними речами.

У рекламній діяльності застосовуються різні методики, засновані на принципі контрасту. Наприклад, чорно-біле рекламне повідомлення, наступне за кольоровим, може стати помітніше через контраст. Чергування серйозного і гумористичного тексту також є варіантом контрасту.

Значення має інтенсивність контрасту. Так для створення гумористичного ефекту необхідний певний ступінь неконгруентності (розбіжності) між елементами реклами (в тому числі і рекламного тексту). Неконгруентність, зокрема, використовується для створення гумористичного ефекту, який виникає як контраст між очікуваним і несподіваним.

Посилання на основну публікацію