Інтенсивне зростання

Стратегія інтенсивного зростання актуальна, коли фірма ще не вичерпала повністю можливості, пов’язані з її товарами на ринках, на яких вона діє.

Можливості інтенсивного росту – можливості зростання в рамках існуючого масштабу діяльності фірми.

Розвиток компанії не може йти тільки поступально, в житті інтенсивно зростаючої компанії неминуче виникають проблеми, протиріччя, внаслідок чого періоди стабільного розвитку змінюються кризами, вирішення яких є, в свою чергу, базою для подальшого інтенсивного зростання.

Фази інтенсивного росту в загальній стратегії розвитку компанії. Аналізуючи послідовний розвиток ряду компанії і проблеми, можна виділити 5 етапів або фаз в загальній стратегії інненсівного зростання:

  1. Фаза інтенсивного росту на основі креативності. На ранній стадії існування компанії зростання забезпечується насамперед шляхом створення і нових продуктів і ринків, за рахунок креативності, працьовитості та професіоналізму окремих окремих співробітників компанії;
  2. Фаза інтенсивного росту на основі розвитку напрямку, структурування бізнес-процесів;
  3. Фаза інтенсивного росту на основі делегування, самостійності менеджменту, виділення профіт-центрів;

Фаза інтенсивного росту на основі розвитку координації передбачає єдине управління компанією, яка відновлюється шляхом злиття численних самостійних підрозділів в обмежена кількість продуктових груп, єдину систему планування та звітності

Фаза інтенсивного росту на основі співпраці передбачає перехід на матричну структуру для концентрації необхідних сил для вирішення певних завдань, формування команд з працівників різних функціональних підрозділів.

Інтенсивний економічне зростання – економічне зростання за рахунок більш ефективного використання того ж обсягу ресурсів. Вважається, що інтенсивний економічний ріст передбачає економічний розвиток.

Посилання на основну публікацію