Інтеграційне зростання

Інтеграційне зростання – розширення шляхом об’єднання з іншими елементами маркетингової системи, учасниками маркетингового каналу. Інтеграція – об’єднання в ціле будь-яких частин або елементів у процесі розвитку.

Стратегія інтеграційного зростання – стратегії бізнесу, яка пов’язані з розширенням фірми шляхом об’єднання бізнес-можливостей ряду сторонніх структур.

Можливості інтеграційного зростання – можливості зростання за рахунок інтеграції діяльності фірми з іншими елементами маркетингової системи галузі.

Типи стратегій інтеграційного зростання. Виділяються два основних типи стратегій інтеграційного зростання:
вертикальна інтеграція;
горизонтальна інтеграція.
Вертикальний інтеграційний ріст має на меті посилення конкурентоспроможності фірми шляхом встановлення контролю за стратегічно важливими ланками в ланцюзі виробництва і збуту продукції.

Стратегія прямої вертикальної інтеграції виражається в зростанні фірми за рахунок придбання або ж посилення контролю над структурами, що знаходяться між фірмою і кінцевим споживачем, а саме системами розподілу і продажу. Даний тип інтеграції дуже вигідний, коли посередницькі послуги дуже розширюються або ж коли фірма не може знайти посередників з якісним рівнем виконання роботи.

Стратегія зворотної вертикальної інтеграції спрямована на ріст фірми за рахунок придбання або ж посилення контролю над постачальниками. Компанія може або створювати дочірні структури, що здійснюють постачання, або ж купувати компанії, вже здійснюють постачання. Реалізація стратегії зворотної вертикальної інтеграції може дати фірмі дуже сприятливі результати, пов’язані з тим, що зменшиться залежність від коливання цін на комплектуючі і запитів постачальників. Більш того, поставки як центр витрат для фірми можуть перетворитися у разі зворотної вертикальної інтеграції в центр доходів;
Горизонтальний інтеграційний ріст має на меті посилення позиції фірми шляхом поглинання або злиття з однопрофільними організаціями, створення стратегічних переваг, які виникають при з’єднанні двох і більше організацій в рамки єдиної структури.

Посилання на основну публікацію