Інформація як ресурс організацій

Інформація – відомості, які надходять з ряду джерел, їх потрібно добути або отримати, проаналізувати або провести дослідження, відкинути або прийняти, перевірити, а також перевірити ще раз, перетворити в ресурс, прийняти рішення про використання даного ресурсу і прорахувати (спрогнозувати) сумарну вигоду від використання отриманої інформації. Тут потрібно розрізняти дані і безпосередньо інформацію. Дані перетворять в інформацію, коли будь-ким усвідомлено значення цих даних, тобто якщо проведені спостереження (дані) вплинуть на поведінку індивідуума. По суті, інформацією служать використовувані в процесі роботи дані.

Інформація повинна володіти конкретною метою в момент її передачі будь-якій особі, інакше вона буде вважатися просто даними або балаканиною. Передана інформація повинна володіти широким діапазоном цілей, що безпосередньо залежить від підприємницької діяльності:

  • інформування;
  • аналіз результатів;
  • переконання, наказ;
  • втілення інформації іншого виду (брехня, плітки, побутова, соціальна, ринкова і т.п.)

Робота з інформаційною обробкою – вкрай складна справа і дорого обходиться фірмі. Працівники можуть проводити оцінку майбутнього прибутку від наявності інформації, а також і втрат при її відсутності. Цінність оброблених даних визначають їх правдивістю і періодичністю.
Основою передачі інформації є відчуття (зір, слух, смак, дотик, нюх). В основному використовують візуальний і звуковий види інформації.

Циклічність передачі або отримання інформації визначає її цінність. Приміром, щотижневі звіти про фінансове благополуччя фірми, де міститься невелика кількість змін, не володіють великою цінністю. Доповідь про одне й тому ж дії, який надходить надмірно часто, може послужити перешкодою, викликати перевантаження особистості.

Надійність отриманої інформації залежить від того, наскільки особистість, відповідальна за прийняття рішень, може довіряти тій інформації, якою вона володіє. Надійність (у відсотках) прирівнюється до цінності самої інформації, а також витрат, які пішли на отримання інформації.

Види інформації

– Стратегічна інформація. Вона потрібна на тривалий період часу: про діючі тенденціях в конкретній місцевості, у країнах і фірмах-конкурентах – їх стан, перспективи розвитку, структура потреб на ринку, наміри конкурентів у бізнесі, вивчення їх довгострокових програм, технічні та технологічні розробки і дійові особи ( керівники члени корпорації).

– Тактична інформація. При її наявності визначаються кращі способи досягнення стратегічних цілей, аналізуються перешкоди і методи їх усунення. Це наслідок ведення безперервного аналізу навколишнього середовища.

– Оперативна інформація. Її направляють на подолання перешкод і обмежень, які можуть виникнути при здійсненні інформації тактичної і стратегічної.

Посилання на основну публікацію