Гайд

Гайд (guide, гід) – план, керівництво, інструкція, довідник (найчастіше, для початківців), яка описує порядок дій для досягнення якоїсь мети або гід – путівник.

Гайд (в контексті поняття “гід”, “направляти”) – загальне визначення будь-якої документації, технічної, дослідницької, наукової. Термін гайд походить від англійського слова guide – орієнтир, путівник, керівництво.

Гайд будується за логікою смислового руху від загального до конкретного при формуванні списку питань. Поступовий перехід від загальних питань до приватних (або навпаки – від вузьких проблем до узагальнюючим блокам обговорення) дозволяє структурувати знання, створити базу знань у тих, хто знайомиться з гадом, формувати базис для подальших питань і дискусії.

Гайд містить в собі структуру інформації. Під структурою розуміються межі, або кордону, обговорення досліджуваної теми, всередині яких процес вивчення направляється модератором (автором гайда) для реалізації завдань дослідження.

Завдання гайд:

  • значно полегшує подальший аналіз даних;
  • усуває можливі разночтеніея понять і термінів, недотримання логіки процесу;
  • дозволяє охопити всі теми, які мають безпосередній інтерес;
  • вносить порядок, чіткість і акуратність в ці дані;
  • контролює глибину аналізу проблеми.

Гайд на дослідження – план якісного маркетингового дослідження, групового (фокусні інтерв’ю, експрес-Тестінг) або індивідуального (глибинні інтерв’ю, персоніфіковані занурення в форматі інтерв’ю, експертні інтерв’ю).

Гайдлайн (guideline), ідентиті гайд – паспорт стандартів торгової марки в маркетингу, технічний документ, що містить правила зображення і розміщення елементів фірмового стилю на різних видах продукції – бланках, сувенірах, торгових точках, одязі, транспорті і т.д.

Катгайд (cut guide) – технічна документація в маркетингу за технологіями створення складних (неполіграфіческіх) елементів фірмового стилю, таких як конструкції зовнішньої реклами, інтер’єри та екстер’єри будівель, веб-сайти, методики навчання і т.п.

Посилання на основну публікацію