Філософема

Філософема – ідеологема, несуча філософське навантаження, філософський зміст, часто повчальний. Термін філософема походить від грецького φιλοσόφημα.

У загальному сенсі, філософема – це мудрий вислів, думка, філософське питання або дослідження.

Типи філософом:

філософеми-судження;
філософеми-концепції;
філософеми як цілісні філософські системи.
Філософема в маркетингу часто застосовується в якості слоганів, епіграфів і заголовків інформаційних матеріалів.
Значення філософеми в маркетингу:
Сьогодні в маркетингу з метою донесення до цільової аудиторії всієї повноти інформації та більшої переконливості, стає очевидною необхідність професійного та глибокого занурення в різні області знання, на стику яких і народжуються об’єкти маркетингу (товари, способи комунікації, інструменти впливу).
Філософема несе в своєму змісті фрагменти філософського знання, історичної науки. Філософема виступає засобом переконання, за допомогою якого маркетингові фахівці беруть на озброєння висловлювання лідерів думки, історичних персонажів, філософські погляди, історичні події, які-небудь чином підтверджують правильність і об’єктивність трансльованого ними послання ринку.
Поєднуючи в своєму змісті інформацію філософського характеру з інформацією інших областей людського пізнання, філософема, також, робить можливим поєднання інформації, що належить до різних областей знання і рівень пізнання – практичного і теоретичного.
В умовах тотального поширення масової культури і масового маркетингу, філософема успішно забезпечує передачу складної теоретичної інформації, укладаючи її, для кращого засвоєння, в оболонку доступних «масового споживача» образів, суджень і концепцій.
Приклад філософеми:

“Поспішай повільно” (давньо-римські прислів’я) ”
“У багатьох знаннях багато печалі” (Біблія) ”
“Хто хоче – шукає можливості, хто не хоче – знаходить виправдання” (С.П. Корольов)
“Дорогу подужає той, хто йде (східна мудрість)”.
До філософема можна віднести більшість народні прислів’їв і приказок. Серед філософом часто використовуються досить спірні, на змушують задуматися: “не обдуриш – не продаси”, “не май сто друзів, а май нахабну морду”.

Посилання на основну публікацію