Фальцювання

Фальцювання – операція згинання, складання запечатаного листа інформаційно-рекламного матеріалу. Фальц – (від нім. Falz falzen – згинати) – місце згину друкованого аркуша. Фальці створюються в процесі фальцювання.

Фальцювання – один з брошурувальних процесів, призначення якого складати (згинати) видрукувані листи з тим або іншим числом згинів. Розрізняють три види фальцювання:

взаємно перпендикулярна – кожен наступний згин перпендикулярний попередньому;
паралельна – все згини паралельні;
комбінована – послідовність паралельних і перпендикулярних згинів нерегламентована.
Найбільш поширений вид фальцювання – взаємно перпендикулярні згини листа навпіл. Залежно від числа сторінок в листі (від частки листа, в яку видрукувана книга або журнал) застосовується фальц в один, два, три або чотири згину.

Фальцювання гармошкою – спосіб складання запечатаного листа, коли все згини паралельні і звернені в зовнішню сторону. Розкривається такий буклет (сфальцованний гармошкою) простим розтягуванням без розкладки листів.

Фальцювання всередину, віконна фальцювання – спосіб складання запечатаного листа, коли все згини паралельні, при якому крайні частки листа кожного разу складаються всередину.

Посилання на основну публікацію