Факторинг

Факторинг – це комплекс послуг, що надаються банком (фінансовою компанією), для компаній, які торгують з наданням відстрочки платежу.

Факторинг – різновид торгово-комісійної операції, вид фінансових послуг, що надаються комерційними банками, їх дочірнім фірмам (фактор-фірмами), дрібним і середнім фірмам (клієнтам).

В операції факторингу звичайно беруть участь три особи:

фактор (факторингова компанія або банк) – покупець вимоги,
постачальник товару – кредитор;
покупець товару – дебітор.
Суть факторингу. У слуга полягає в тому, що факторингова компанія за деяку плату (у вигляді певного відсотка від суми боргу) бере на себе всю роботу по стягненню дебіторської заборгованості. По суті, це тристоронній договір, за яким факторингова компанія частково оплачує товар або послугу продавцеві відразу по факту поставки, а іншу частину в міру стягнення боргу. А компанія-покупець перераховує гроші не постачальнику, а факторингової компанії.
Основна діяльність факторингової компанії – кредитування постачальників шляхом викупу короткострокової дебіторської заборгованості.

Факторинг, або факторингова операція, яка полягає в тому, що підприємство-продавець поступається банку (або спеціалізованої фактор-фірмі) право отримання грошових коштів за платіжними документами за поставлену продукцію. При проведенні такої операції банк в термін до трьох днів відшкодовує підприємству-продавцю основну частину суми боргу за такими платіжними Доку з урахуванням індивідуального внеску працівників в кінцеві результати діяльності підприємства, їх окладів, стажу роботи, кількості відпрацьованого часу та інших критеріїв (розкритих, як правило , в колективному трудовому договорі).
Основна мета факторингу – забезпечити таку систему взаємин з покупцями, при якій постачальник міг би надавати конкурентні відстрочки платежу своїм клієнтам, не відчуваючи при цьому дефіциту в оборотних коштах.
Завдання факторингу:

беззаставне фінансування касових розривів, що виникають при наданні постачальником відстрочки платежу покупцеві за поставлений товар (надані послуги) під поступку дебіторської заборгованості;
облік дебіторської заборгованості і регулярне надання звітів;
контроль за своєчасною оплатою поставок і робота з дебіторами;
факторингова компанія допомагає продавцеві зберігати більшу частину грошей в обороті.
Чим вигідний факторинг?

Фінансової організації (Фактору) – суть їх бізнесу і спосіб заробітку;
Клієнту (Дебітора)
наданої можливістю вигідних відстрочок платежу, які дозволять клієнтам розширити мережу продажів;
усунення касового розриву;
фінансове власної діяльності системи розподілу;
Постачальнику (Кредитору):
прискоренням оборотності, яке сприяє стабільному зростанню виручки і прибутку;
вивільненням часу співробітників на виконання інших завдань;
покриттям торгових ризиків;
можливістю віднесення на собівартість всіх комісій за факторинг, що економить оподатковуваний прибуток;
Послідовність роботи з факторингом виглядає наступним чином:
Поставка товару на умовах відстрочення платежу;
У ступка права вимоги боргу з поставки Банку (або Фактору);
Виплата Фактором – Кредитору більшої частини суми заборгованості Дебітора відразу після поставки;
Оплата Дебітором Фактору за поставлений товар;
Виплата Фактором – Кредитору залишку коштів з поставки за вирахуванням власної комісії Фактора.

Посилання на основну публікацію