Ефект Гіффена (парадокс Гіффена)

Ефект Гіффена (Giffen effect, парадокс Гіффена) – це зниження ціни на окремі види товару, що призводить до зниження на них попиту. Справедливо і зворотнє твердження: підвищення ціни на окремі види товару призводить до підвищення їх попиту.

Ефект Гіффена відноситься до реакції покупців на економічну або політичну ситуацію і поширюється на товари першої необхідності. Різна поведінка покупців щодо товарів, дозволила сформулювати поділ товарів на дві групи: звичайні товари і “товари Гіффена”.

Товар Гіффена – товар, споживання якого (за інших рівних умов) збільшується при підвищенні ціни.

Для більшості товарів при підвищенні ціни знижується споживання. У товару Гіффена все навпаки – при підвищенні цін на товар, люди починають купувати цього товару більше. У цьому полягає парадоксальний ефект Гіффена. Характерними прикладами товарів Гіффена можна вважати: рис, макарони, хліб, короткочасний ефект спостерігається при підвищенні цін на бензин.

Характеристика товарів Гіффена:

  • малоцінні товари;
  • займають в споживчому бюджеті значне місце;
  • відсутній рівнозначний товар-замінник;
  • споживачі товару, великою мірою, люди з низьким і середнім достатком.

Основний закон попиту/пропозиції проголосив постулат:

“збільшення ціни товару, за інших рівних умов, веде до зниження попиту на нього і навпаки”.

Однак явище Гіффена не є винятком із сукупності всіх економічних законів. Ефект Гіффена який суперечить основному закону попиту/пропозиції, оскільки для його настання повинні змінитися в гіршу сторону зовнішні умови. Ефект Гіффена спостерігається в несприятливих економічних умовах, коли люди скуповують товари, побоюючись їх подальшого подорожчання, але, при цьому, скорочуючи витрати на більш дорогі продукти на користь дешевих.

Наприклад, набувають більше хліба і макаронних виробів, при зниженні покупок м’яса і фруктів. Іншими словами, спостерігається ефект заміщення одних товарів – іншими (як правило на товари зі споживчого кошика).

Ефект Гіффена в історії

Це явище вперше було відзначено і описано в XIX столітті. Роберт Гіффен виявив парадокс в період голоду в Ірландії 1845-1849 рр., коли населення відповіло збільшенням попиту на зростання цін на картоплю.

Займаючись аналізом споживчих бюджетів британських робітників-вугільників, Р. Гіффен також виявив, що при кожному підвищенні ціни на порівняно дешевий, але перманентно необхідний продукт харчування – хліб, платоспроможний попит на нього не зменшувався, а зростав.

Поняття “ефект Гіффена” закріпилося у свідомості економістів і маркетологів завдяки Альфреду Маршаллу, який в 1895 р. пов’язав ім’я Р .Гіффена із зазначеним повторюваним економічним явищем.

Посилання на основну публікацію