Джанк (Дженк)

1. низькопробні імпортні товари, що заповнюють торгову мережу і вигідні торговцям, але не користуються попитом у споживача.

2. Стосовно до цінного паперу – “макулатура”, ненадійна, викидна облігація.

Боргові цінні папери (іноді привілейовані акції) з рейтингами нижче інвестиційного рівня, тобто нижче рейтингу BВВ за класифікацією Standard & Poor’s або Baa за класифікацією Moody’s. “Сміттєвими” можуть бути нові випуски, пов’язані з фінансуванням покупки контрольного пакету акцій компанії, що поглинається корпорації за допомогою кредиту або реструктуризації, або вже знаходяться в обігу цінні папери, рейтинг яких з тих чи інших причин впав. “Сміттєві” цінні папери часто називають високоприбутковими, так як по ним встановлюється високий відсоток, покликаний компенсувати власникам підвищений ризик.

Посилання на основну публікацію