Дизайн

Дизайн – художнє конструювання предметного світу; розробка зразків раціональної побудови предметного середовища.

Дизайн в маркетингу – творча діяльність, метою якої є визначення формальних якостей промислових виробів, у тому числі: зовнішніх рис вироби; і особливо – структурних і функціональних взаємозв’язків, які перетворюють виріб у єдине ціле з точки зору споживача і з точки зору виробника.

Дизайн продукту (дизайн товару) – зовнішній вигляд, з урахуванням споживчих властивостей і функціональні особливості продукту (товару), які роблять його привабливим, простим, безпечним і економічним у виробництві, доставці, експлуатації та обслуговуванні.

Дизайн промисловий – діяльність з надання промислових виробів таких форм, які відповідали б тісно пов’язаним між собою функціональним призначенням цих виробів і матеріальним можливостям, а також культурним і психологічним смакам споживача.

Графічний дизайн – методика візуальної комунікації за рахунок використання кольору, форми, простору і зображення.

Дизайн-макет – реалізація графічного дизайну на практиці, яка полягає в розташуванні візуальних елементів, з урахуванням організаційних принципів композиції для досягнення конкретних цілей комунікації.

Веб-дизайн – реалізація графічного дизайну, яка полягає в створенні і комбінуванні графічних елементів і в проектуванні призначених для користувача веб-інтерфейсів для сайтів або веб-додатків.

Посилання на основну публікацію