Діяльність рекламна

Рекламна діяльність – дії з метою поширена будь-яким способом, в будь-якій формі і з використанням будь-яких засобів інформації, адресованої невизначеному цільовим колу осіб та спрямована на привернення уваги до об’єкта рекламування, формування або підтримка інтересу до нього і його просування на ринку.

Рекламна діяльність має переконує або інформаційний характер і спрямована на надання впливу на споживчу поведінку і / або думка широкої аудиторії. Рекламна діяльність – один з інструментів маркетингу, може використовуватися в поєднанні з такими прийомами, як стимулювання збуту, тактика індивідуальних продажів або ділові зв’язки.

Здійснюється спеціалізованою службою фірми-виробника і незалежними рекламними агентствами.

Розрізняють форми реклами:

  • конкуруюча,
  • інформативна,
  • нав’язує.

Залежно від цілей розрізняють наступні види реклами:

  • престижна,
  • імідж-реклама (іміджева реклама),
  • реклама марки,
  • рубрична реклама,
  • реклама акцій (розпродажів, новинка і т.п.).

Основними засобами реклами є: рекламні оголошення, інформаційні матеріали, прес-релізи, інформаційні листи, каталоги, рекламні фільми, товарні знаки, фірмові стилі, виставки

Посилання на основну публікацію