Демпінг

Демпінг – продаж організацією товарів або послуг нижче витрат на їх і продаж і виробництво. Демпінг є одним з ефективних прийомів конкурентної боротьби, метою якого, як правило, є завоювання ринку і досягнення економічних переваг, а також зменшення податків і збільшення фінансових потоків компанії.

Демпінг походить від тривалої форми англійського дієслова dump – скидати, звалювати. Демпінг – скидання товару (зменшення запасів товарів), продаж товарів по “викидними” цінами.

У міжнародній практиці ведення бізнесу, демпінг – практика, яка використовується в міжнародній торгівлі, коли товар на експортному ринку продається за ціною нижче внутрішньої ціни даного ринку з метою придушення конкурентів. Антидемпінгові мита – різновид митних зборів; мита, покликані протидіяти ввезення в країну товарів за заниженими цінами, тобто за цінами нижче “нормальної вартості” цих товарів.

Мета демпінгу – витіснення конкурента, завоювання ринку. Демпінг на увазі добровільна відмова від нормального рівня рентабельності або реалізацію продукції (продажу послуг) з фінансовими збитками для досягнення прибутку в майбутньому, зростання продажів і (або) захоплення ринкової частки.

Чіптріп демпінг полягає в тому, що виробник, в разі значної транспортної складової у вартості товару, зменшує витрати на транспортування продукції і за цей рахунок досягає істотних можливостей для зниження цін. Постійний чіп тріп демпінг часто призводить до того, що місцеві виробники просто не в силах противитися зовнішньої агресії і змушені піти з власного ринку або йти на якісь серйозні заходи на кшталт реорганізації виробництва або спробі виходу на зовнішні ринки.

Позиційний демпінг на меті носить створення олігополії в сегменті. Зниження цін нижче собівартості відбувається в результаті свідомих дій великих виробників (постачальників), з метою цінового пресингу дрібних конкурентгов. Безпосередньо в період демпінгу ні про сервіс, ні про високу якість продукції мова не йде. Відбувається лише планомірне зниження цін. Після ж виробленої санації ринку кілька гравців, що залишилися знову призводять ціни в нормальний стан і вже завойовують покупців характеристиками товару і сервісом.

Зниження цін – це не демпінг. Цінова політика компанії являє собою один з найважливіших фінансових і маркетингових інструментів. З точки зору маркетингу, ключовий вважається завдання визначення ринкового сегменту, в якому слід позиціонувати товари, послуги компанії. Однак, важливим вважається і питання про цінове позиціонування в сегменті. При цьому, не всякі низькі ціни слід вважати демпінговими. Чи не демпінговими вважаються ціни, якщо вони:

  • базуються на зниженні витрат виробництва;
  • базуються на зниженні витрат на забезпечення продажів;
  • є підсумком маркетингової програми по перепозиціонування товару,
  • є інструментом акцій торгового маркетингу.

В цьому випадку однозначно такі ціни вище собівартості, обгрунтовані маркетинговими зусиллями компанії і їх не можна класифікувати як демпінгових.

Що відрізняє демпінг:

демпінг має на увазі добровільна відмова від нормального рівня рентабельності;
безпосередньо в період демпінгу ні про сервіс, ні про високу якість продукції мова не йде;
зниження цін в результаті маркетингових маніпуляцій з товаром – це не демпінг;
об’єктом впливу демпінгу в першу чергу є конкурентне середовище;

Посилання на основну публікацію