Cоціальний маркетинг

Соціальний маркетинг – просування якихось соціальних цінностей, маркетинг в соціальному середовищі. Соціальний маркетинг – інструмент вивчення і підвищення рівня сприйняття деяких соціальних ідей в певних верствах суспільства, при цьому коли кажуть про соціальну рекламу, передбачається відсутність згадок яких би то ні було конкретних товарів і послуг. Соціальний маркетинг – інструмент маркетингу для поліпшення життя як окремих людей, так і всього суспільства в цілому. Часто соціальний маркетинг стосується таких питань, як екологія, медицина, благодійність і т.д.

Під терміном соціальний маркетинг, також розуміється робота компаній, спрямована на просування бренду в зв’язці з соціальними цінностями, поліпшення сприйняття бренду, в зв’язку з якоюсь соціальною цінністю, властивою бренду.

Соціальний маркетинг передбачає відсутність прямого просування продукції. Соціальний маркетинг – маркетинг, що полягає в розробці програм контролю і впливу на соціум, спрямованих, в іттоге, на підвищення лояльності до бренду. SMM (Social Media Marketing) – маркетинг в соціальних медіа – просування товарів і послуг в соціальних мережах, які сприймаються маркетингом, як соціадльние медіа.

Посилання на основну публікацію