Ціновий діапазон

Ціновий діапазон (діапазон цін, price range) – цінової обсяг, сукупність всіх цін у інтервалі між найнижчою ціною і найвищою ціною на аналогічні по маркетинговими показниками товари.

Ціновий діапазон визначається верхньою і нижньою межами. Всі товари, які потрапляють в цей діапазон, сприймаються покупцем – як аналогічні, що підлягають порівнянню і вибору. Якщо ціна нижче діапазону, маркетингові показники товару ставляться під сумнів. Якщо ціна вище, споживач відмовляється купувати товар, сприймаючи ціну на його – наче й не адекватну діапазону, невиправдано високу, або сприймаючи сам товар – як товар з більш дорогого цінового сегмента.

Мета визначення діапазону цін. Цінове сегментування є основою для цінового позиціонування вашого товару. Визначення цінового діапазону для товару здійснюється відповідно до концепції позиціонування товару, з метою точного цінового позиціонування, відповідного очікуванням цільової групи покупців.

Визначення діапазонів цін. Найбільш часто при визначенні діапазонів цін використовується метод прямої оцінки чутливості покупців до рівнів цін, на основі обстеження їх переваг у виборі товарів різних марок і намірів придбати певні товари за певними цінами. Використовуючи психологічний особливості сприйняття покупцями ціни, необхідно розглядати не точковий показник ціни, а якийсь діапазон цін. Динаміка ціни всередині цього релевантного діапазону буде робити істотний вплив на сприйняття ціни покупцем.

При аналізі присутніх на ринку товарів з аналогічними маркетинговими показниками, а так само при опитуванні покупців, статистично виділяються діапазони цін від найдешевших до найдорожчих, товари групуються за ціновою ознакою в певних цінових діапазонах. Якщо виробник продукту представлений на ринку декількома SKU з різними цінами, то все SKU розміщуються в різних цінових діапазонах.

Типи діапазонів цін. Діапазони можуть бути широкими і вузькими. При невеликому числі SKU, як правило, виділяють три діапазону:

діапазон низьких цін;
діапазон середніх цін;
діапазон високих цін.
Широкі діапазони групують основну частину цін на аналогічні товари, тоді як при вузьких діапазонах ціни групуються в невеликому інтервалі, а самих інтервалів значно більшу кількість. Необхідність групувати з вузькими інтервалами визначається нееластичністю попиту на товари за ціною, а так само великою кількістю SKU, представленим на ринку.

Посилання на основну публікацію