Чи можна захиститися від інфляції, купуючи акції?

Як ви розумієте, для того щоб виробляти якусь продукцію або надавати послуги, компанія повинна володіти відповідними виробничими активами. І ці активи мають свою вартість, що зростає при зменшенні купівельної спроможності грошей (тобто при інфляції). Крім вартості активів, з інфляцією зростає також і ціна виробленої продукції, що збільшує виручку підприємства. Ці процеси призводять до зростання курсової вартості акцій компанії, таким чином, даючи можливість інвесторам отримати прибуток, що перевищує інфляційні втрати.

У той же час власники боргових зобов’язань компанії (покупці облігацій та інші кредитори) при збільшенні інфляції опиняються в програші, оскільки вони в будь-якому випадку отримають при погашенні боргу зафіксовану спочатку суму грошей, купівельна спроможність яких може дуже сильно зменшитися.

Однак все це вірно лише при помірній інфляції. У випадку дуже сильного зростання цін акції втрачають свої захисні властивості, оскільки підприємство не встигає заробити достатній прибуток для того, щоб компенсувати інфляційні втрати, що виникають через зростання вартості сировини, зростання накладних витрат, збільшення заробітної плати працівників і так далі.

По всій видимості, граничний рівень інфляції, від якого можна захиститися за допомогою інвестицій в акції, становить близько 20% річних.

Посилання на основну публікацію