Блакитний океан – стратегія

Стратегія блакитного океану – один з можливих варіантів стратегії розвитку компанії сформульований К. Чаном і Р. Моборн.

Суть стратегії “блакитного океану” в створенні нового продукту, формуванні коли яка була раніше попиту, нового ринку, де практично відсутні конкуренти. Під “блакитним океаном” розуміється як раз новий неконкурентний ринок.

Стратегія блакитного океану – це відображення поглядів авторів на підхід до маркетингової стратегії розвитку компанії з позиції творчості, а не війни – прямої конкуренції з незліченною кількістю виробників схожих або аналогічних продуктів.

Концепція “блакитного океану” передбачає неодмінну успішність будь-якого проекту, бізнесу, якщо у нього є дві риси:

проект або бізнес повинні створювати інновацію цінності для споживача, не просто вигоду або цінність. Нова цінність створюється для споживачів за допомогою інноваційних товарів, інноваційних методах їх виробництва і принципово нових способів продажу, які ринок раніше ніколи не пропонував;
проект або бізнес повинні мати низькі витрати, які обумовлені тим, що інноваційний продукт не вимагає капітальних витрат, великого числа робочих, витрат на просування і ін. Тобто, зниження витрат відбувається за рахунок скасування і зниження факторів, через які йде конкуренція в галузі.
Автори стратегії виклали теорію “блакитного океану” в книзі “Стратегія блакитного океану” ISBN 5-98293-0774. В анотації до книги автори коротко і ємко описують суть стратегії: “Стратегія блакитного океану – це про те, як створити вільну ринкову нішу і перестати боятися конкурентів”

Посилання на основну публікацію