Бізнес одиниця

Бізнес-одиниця (бізнес юніт, business unit, BU, СГО) – це юридично оформлена, організаційно виділена дочірня, по відношенню до головної компанії структура, підрозділ компанії досить значущі для бізнесу, щоб мати власну стратегію, виділену із загальної стратегії компанії. Бізнес одиниця повністю або частково економічно відокремлених, відповідає за конкретний вид діяльності. Найчастіше цілі і завдання бізнес еініци, корелюють з цілями і завданнями материнської компанії, але можуть і відрізнятися радикально. Бізнес-одиниці підзвітні безпосередньо вищому керівництву компанії.

Великі мультибрендові, холдингові, диверсифіковані за напрямками компанії досягають синергетичного ефекту за рахунок утворення згуртованих, зайнятих однією справою менеджерських команд, підтримки ділового ентузіазму і підприємництва. Цей ефект досягається за допомогою роботи в стратегічних бізнес одиницях – SBU (стратегічна бізнес-одиниця). Управління бізнес одиницею здійснюється виділеним менеджментом, на чолі з керівником бізнес одиниці. Функціонування в рамках самостійного підрозділу дозволяє керівнику бізнес одиниці сконцентруватися на цілях, швидкого і адекватно реагувати на зміну потреб покупців і ситуації на ринку, розвивати навички та досвід персоналу. Це є безумовним гідністю сегментування великого бізнесу головної компанії на бізнес одиниці.

Загалом, управління бізнес-одиницями (підрозділами головної компанії) являє собою стиль управління і форму організації бізнесу, спрямовану на децентралізацію підприємництва всередині головного компаній. Все це досягається шляхом наділення бізнес одиниць інтегральної бізнес-відповідальністю за певні продуктово-ринкової стратегії.

Кожна ділова одиниця має наступні функції:

бізнес-одиниця відповідає за виконання стратегічного аналізу;
бізнес-одиниця несе відповідальність за незалежність виконання політик бізнесу;
бізнес-одиниця здійснює оперативну діяльність;
бізнес одиниця становить бізнес-план і відповідає за його здійснення після його схвалення вищим керівництвом.
Не варто плутати поняття “бізнес одиниця”, що володіє всіма властивостями самостійного бізнесу і поняття “підрозділ компанії” (відділ компанії, група менеджерів зайнятих отдім справою), які не мають самостійних цілей і завдань, не ведуть бізнес, окремо від головної компанії. У цьому випадку, називати, скажімо, виробництво компанії або відділ продажів – бізнес одиницями – не вірно.

Посилання на основну публікацію