Бізнес для бізнесу (В2В)

Бізнес для бізнесу (В2В) – скорочено від business-to-business, маркетингова діяльність компанії, орієнтована на отримання вигоди від надання послуг, продажу товару іншим компаніям, де об’єктом є товар, послуга, а суб’єктами – організації, які взаємодіють в ринковому полі. B2B – це сфера діяльності, де в якості продавця і покупця виступають організації. У загальному сенсі визначення B2B відповідає будь-яка діяльність компанії, спрямована на клієнтів, які є юридичними особами.

B2B, як бізнес модель – модель бізнесу, яка полягає в створенні постачальником (продавцем) економічної, соціальної та інших форм вартості, за рахунок поставки іншим компаніям товарів і послуг, для яких ці товари – не об’єкти внутрішньокорпоративного споживання, а об’єкти бізнесу. Моделлю бізнесу b2b можна назвати будь-який бізнес, коли компанія покупець використовує продане (поставлене) їй з метою перепродажу, докорінної модернізації або модінга, кастомізації конкурсних торгів, і створення, тим самим, нового товару, послуги.

Під поняттям B2B також маються на увазі системи електронної комерції, або системи електронної торгівлі.

B2B-маркетинг – діловий, промисловий, індустріальний маркетинг, орієнтований (спрямований) не так на кінцевого, рядового споживача, а на компанії, тобто на інший бізнес. Мета B2B-маркетингу – забезпечення комерційних вигод компанії, за рахунок поставок товарів, надання послуг будь-яким іншим виробничих фірм, за рахунок забезпечення їх супровідними послугами, додатковим обладнанням, поставками витратних матеріалів і т. Д. Цільова аудиторія B2B – співробітники, компанії, які купують товари та послуги для власної діяльності, для виробництва, з метою переробки. Це визначає і відмінність маркетингових стратегій B2B. Наприклад, в сегменті В2В неефективне використання масових каналів комунікації.

В2В сегмент ринку – сектор ринку, орієнтований на організацію взаємодії між компаніями в процесі виробництва і продажу ними товарів або (або) послуг. Продажі B2B відбуваються оптом на рівні організацій.

B2B-медіа – медіа-носії, націлені виключно на професіоналів певної сфери або галузі. До b2b-видань відносять видання, присвячені питанням менеджменту, логістики, продажу, фінансів, різним секторам економіки і т.д. Як правило, дані видання споживаються виключно з метою отримання інформації, необхідної для роботи.

Посилання на основну публікацію