Бенчмаркетинг

Бенчмаркетинг (бенчмаркінг, benchmarking) – це процес вивчення і оцінки товарів, послуг, менеджменту і досвіду тих компаній, які є визнаними лідерами в сегменті, області.

Бенчмаркетинг стався від слова “benchmark” (bench – рівень, висота, mark – відмітка) – “точка відліку”, означає позначку на фіксованому об’єкті, щось, що володіє певною кількістю, якістю і здатністю бути використаним як стандарт чи еталон при порівнянні з іншими предметами .

Бенчмаркетинг є систематичною діяльність, спрямовану на пошук, оцінку і навчання на кращих прикладах, не залежно від їх розміру, сфери бізнесу і географічного положення. Бенчмаркетинг є мистецтвом виявлення того, що інші роблять краще нас і вивчення, удосконалення і застосування їхніх методів роботи і розробок.

Мета бенчмаркінгу – підвищення конкурентоспроможності продукту, розробка ефективної програми по впровадженню бенчмаркетинга і використання отриманих результатів.

Основне завдання бенчмаркетинга – постійне вдосконалення маркетингу, фінансової структури доходу підприємства, технічної забезпеченості продукту, розвиток менеджменту підприємства. Він пов’язаний з пошуком і вивченням найкращих методів і способів розвитку, щоб власний бізнес знаходив нові шляхи здійснений-вання.

У центрі уваги бенчмаркінгу знаходяться такі питання, як:

розуміння того, яка фірма знаходиться на вершині конкуренції?
чому наша фірма, наш маркетинг не є кращим?
що має бути змінено або збережене на підприємстві, щоб стати кращим?
як впровадити відповідну стратегію, щоб стати кращим з кращих?
Таким чином, користь бенчмаркінгу полягає в тому, що виробничі і маркетингові функції стають найбільш керованими, коли досліджуються і впроваджуються на своєму підприємстві кращі методи і технології інших, не власних підприємств або галузей. Це може призводити до прибуткового підприємництва з високою економічністю, створенню корисної конкуренції і задоволенню потреб покупців.

Виділяють наступні види бенчмаркінгу:

Товарний бенчмаркінг – порівняльний аналіз продукції, бізнес-процесів, пов’язаних з конкурентним товаром, з аналогами прямих конкурентів. Його слід застосовувати, якщо підприємство вирішило порівняти маркетингові показники товару з аналогічними показниками прямих конкурентів. Російські компанії найчастіше застосовують саме такий вид бенчмаркінгу.

Функціональний бенчмаркінг – порівняння ефективності окремих функцій (наприклад, логістики, управління персоналом) компаній однієї галузі, не обов’язково прямих конкурентів.

Загальний конкурентний бенчмаркінг – аналіз і сприйняття передового досвіду компаній, що діють в інших галузях.

Внутрішній бенчмаркінг – порівняння ефективності роботи паралельних підрозділів однієї організації, аналіз та впровадження кращих прийомів менеджменту, бізнес-процесів.

Бенчмаркінг менеджмент – особливий вид діяльності з пошуку і отриманню інформації про кращих рішеннях в бізнесі, технологіях і практичні розробки, які використовуються іншими компаніями, їх удосконалення та застосування.

Родоначальниками менеджменту бенчмаркетинга вважають Японські компанії, які поклали основу свій бізнес-технології копіювання чужих досягнень, бізнес-технологій та вдалих і перспективних товарів в 50х роках XX століття.

Посилання на основну публікацію