Асортимент

Асортимент – номенклатурний перелік видів і різновидів товарів, що розрізняються за маркетинговими показниками, перелік видів і сортів товару на виробничому або в торговому підприємстві. Асортимент – це перелік об’єктів, що пропонуються до реалізації торговельним підприємством.

Структура асортименту – це співвідношення груп, підгруп, видів і різновидів товарів в асортименті магазину. Структура сааортімента характеризується показниками широти і глибини. Структура асортименту має визначальне значення при організації його формування в магазині.

Основні показники асортименту:

повнота асортименту;
глибина асортименту;
стійкість асортименту;
новизна асортименту.
Промисловий асортимент – номенклатурний перелік товарів, що випускаються окремою галуззю промисловості. Виробничий асортимент – перелік товарів, що знаходиться у виробничій програмі підприємства.

Торговий асортимент – сукупність товарів, що реалізуються в торговельній мережі, що включає товари виробничі товари різних місцевих виробників і імпортовані товари. Торговий асортимент, представлений на полицях торгового підприємства визначає тип торгового підприємства (універсальне і спеціальне, торгові підприємства з комбінованим і змішаним асортиментом) і форму торгового обслуговування. У однотипних магазинах різної торгової площі, асортимент буде значно відрізнятися на кількість видів товару і товарних груп.

Простий асортимент – види товарів, які класифікуються не більше, ніж за трьома ознаками. Складний асортимент товарів – види товарів, які відрізняються по різновиди більше трьох ознак.

Асортиментна група – укрупненное уявлення асортименту, групування товарів на окремі товарні групи по ряду ознак: спосіб виробництва, призначення, особливості конструкції та ін.

Розгорнутий асортимент – уявлення великого числа різновидів товарів всередині товарної групи.

Комбінований асортимент – це набір кількох груп товарів різного призначення, які пов’язані однією цільовою аудиторією, спільністю попиту і задовольняють індивідуальні потреби. Наприклад, в розділі магазина “Дитячий одяг” реалізується (продається) комбінований асортимент.

Змішаний асортимент – сукупність непродовольчих і продовольчих товарів різних груп. Змішаний асортимент представлений, як правило, найбільшою кількістю груп і видів товарів.

Рентабельний асортимент – асортиментний товарний перелік, який у своїй сукупності забезпечує отримання господарюючим суб’єктам запланірованнойьвелічіни прибутку, тобто певного перевищення доходів над витратами з реалізації товарів, податковими відрахуваннями.

Асортиментна політика – визначення асортименту, найбільш пріоритетним для успішної роботи на ринку і забезпечує економічну ефективність діяльності підприємства в цілому.

Посилання на основну публікацію