Апература

Апература (apertura) – ідеальний момент для доведення рекламного повідомлення до потенційного споживача. Термін апертура в маркетингу відноситься до основ медіапланування і походить від латинського слова “apertura” – отвір, гирло і “aperturus” – відкритий.

Апертура – момент, який є оптимальним для проведення реклами. Такий момент може означати сезон, місяць або час дня, але все це вкладається в концепцію апертури – ідельно моменту рекламування. Успіх рекламно-інформаційної кампанії залежить від точності маркетингового дослідження, концепції повідомлення і тонкого розуміння можливостей каналів мас-медіа.

Для кожного потенційного споживача продукту або послуги теоретично існує ідеальний час і простір, коли він може отримати рекламне повідомлення. Цей момент може виникати, коли споживач знаходиться в т.зв. «Коридорі пошуку» (режим покупки) або шукає більш докладну інформацію, перш ніж вступити в цей коридор; тобто коли інтерес і увагу до товару досить високі.

Апертура – ступінь відкритості малюнка таких знаків, як «С» і їм подібних. Розрізняють закриті шрифти, або шрифти із закритою або малою апертурою (Helvetica), напівзакриті, або шрифти з напівзакритої або проміжної апертурою (Akzidenz Grotesk) і відкриті, або шрифти з відкритою або великою апертурою (Futura). Застосування терміну апертура до кінця не визначився, оскільки сам термін апертура є калькою з англійської.

Посилання на основну публікацію