Аналіз пошукового попиту

Аналіз пошукового попиту проводиться для оцінки необхідності просування сайту. В Аналіз пошукового попиту оцінка обсягу попиту на послуги або товари, пропоновані сайтом. Для аналізу пошукового попиту створюється семантичне ядро – повне або часткове.

Аналіз пошукового попиту може бути проведений і на підставі сильно скороченого семантичного ядра. В цьому випадку докладно аналізуються тільки самі частотні запити, а сумарна популярність низькочастотних запитів будується на приблизних оцінках. Як показала практика, результат такого аналізу не суттєво відрізняється від результату, отриманого при використанні повного семантичного ядра. З іншого боку, хоча створення повного семантичного ядра – це досить трудомісткий процес, семантичне ядро відіграє найважливішу роль при пошукової оптимізації сайту і, отже, може бути використано в подальшому.

Більша частина даних для оцінки популярності запитів досить взяти з статистики Яндекса, оскільки використання статистики Яндекса досить всилу лідерства цієї пошукової системи і у зв’язку з тим, що структура користувальницького попиту в різних пошукових системах розрізняється незначно. Це дозволяє екстраполювати отримані результати на всю російськомовну частину інтернету. Згідно ряду оцінок, отриманих на підставі статистики пошукових систем і лічильників, частка Яндекса в пошуковому попиті Рунета складає 50-60%, тобто одержані за допомогою статистики Яндекса дані потрібно множити на коефіцієнт, що дорівнює 1,8, щоб обчислити частоту даного запиту в усьому Рунеті.

Отримавши список запитів і зробивши аналіз пошукового попиту, можна уявити наскільки часто ці запити задаються в пошукових машинах інтернету, ми можемо досить точно передбачити кількість потенційних клієнтів даного сайту, і, отже, оцінити обсяг попиту в даній області.

Дані, отримані в результаті аналізу пошукового попиту, має сенс порівняти з реальною відвідуваністю сайту: якщо навіть в умовах жорстокої конкуренції реальна відвідуваність істотно нижче 5-10% загального попиту, тоді грамотно проведена пошукова оптимізація може принести істотний приріст аудиторії сайту

Посилання на основну публікацію