Аналіз маркетингових витрат

Аналіз маркетингових витрат дозволяє виявити ефективні і неефективні витрати, а також внести відповідні зміни до розподілу витрат в залежності від ефективності різних маркетингових інструментів. При розподілі маркетингових витрат береться до уваги:

асортимент;
методи реалізації;
збутові території;
учасники маркетингового каналу;
рекламні засоби.
ENG: Marketing costs analysis

Аналіз маркетингових витрат оцінює вартісну ефективність різних маркетингових чинників таких, як різні асортиментні групи, методи реалізації, збутові території, учасники каналів збуту, торговий персонал, рекламні засоби та види споживачів, і дозволяє визначити, які витрати ефективні, а які ні, і внести відповідні зміни.

Аналіз маркетингових витрат складається з наступних етапів:

Аналіз рівнів витрат по звичайних статьям.Во час аналізу визначають можливі статті витрат і розподіл фінансових коштів.
Аналіз функціональних статей витрат. Даний аналіз дозволяє визначити витрати здійснюються за окремими функціями маркетингу
Аналіз функціональних статей витрат в розподілі по різної маркетингової класифікації. Функціональні витрати розподіляють по товарах, методам реалізації, торговим територіям, каналам збуту, торговому персоналу, споживачам та іншої маркетингової класифікації.
При розподілі функціональних маркетингових витрат необхідно пам’ятати наступне:

розподіл витрат зазвичай має дещо довільний характер;
усунення погано функціонуючих виробництв призводить до перерозподілу витрат;
точність аналізу залежить від чіткості фіксації і правильного обліку всіх витрат.
Після закінчення аналізу робляться висновки про правильність розподілу маркетингового бюджету.

Посилання на основну публікацію