Афініті-індекс

Афініті-індекс (affinity index, Aff, афініті індекс, афініті) – індекс відповідності, що позначає відношення рейтингу за цільовою аудиторією до рейтингу за базовою аудиторії.

Афініті індекс показує “профільність” обраного носія реклами або конкретної передачі по відношенню до заданої цільової аудиторії, наскільки краще (кількісно більше, щільніше, якісніше, могутніше) цільова аудиторія контактувала з подією (рекламно-інформаційним повідомленням), ніж базова аудиторія.

У загальному сенсі, індекс відповідності (Affinity Index) – це відношення частки об’єктів із заданим параметром в якійсь вибраній зокрема до частки таких об’єктів в цілому.

У маркетингу афініті-індекс також часто використовується як показник відповідності заданої цільової групи одному із заданих параметрів маркетингової акції. Наприклад, афініні власників автомобілів буде високим по параметру «Покупка зимової гуми». На практиці це означатиме, що серед автовласників набагато вищий відсоток тих, хто купував зимову гуму, ніж серед усього населення.

У рекламі та медіа афініні-індекс показує, наскільки частка цільової групи в аудиторії, яку охоплює даними рекламоносієм, вище або нижче, ніж частка цільової групи у всій генеральної сукупності (в окремому випадку – серед усього населення). Афініті, побічно, вказує на те, наскільки тематика рекламних засобів відповідає інтересам цільової групи, від чого залежить такий важливий для запам’ятовування показник, як увага до реклами.

Аффініті-індекс визначає якість розміщення: чим афініті-індекс більше, тим менше грошей витратить рекламодавець на покупку базових пунктів рейтингу або на ті ж гроші – більше цільових пунктів. Показує “профільність” обраного рекламно-комунікаційного каналу для завдань певної цільової аудиторії. Іншими словами, чим вище індекс відповідності, тим краще.

Аффініті-індекс обчислюється таким чином:

Affinity index = TRP / GRP.

Affinity Index = (Composition Carrier) / (Composition ALL) * 100

де:

Composition Carrier – частка цільової групи в аудиторії, яку охоплює рекламоносителем;

Composition ALL – частка цільової групи у всьому населенні.

При величині значення affinity-індекс близькою або рівною 100%, рекламно-інформаційне повідомлення, опубліковане за допомогою цього носія або транслюється аудиторії за допомогою комунікаційного каналу, частіше буде досягати випадкових людей. Наприклад ж, якщо ж афініті-індекс (Aff) дорівнює 200%, це означає, що представники цільової аудиторії читають це видання (дивляться, слухають програму) в 2 рази частіше, ніж все населення в цілому. Значущим, що дає перевагу є значення афініні індексу 120 і більше.

Історія афініні індексу почалася тоді, коли у рекламодавця з’явилася можливість вибирати ефірні події і канали комунікації. Тоді ж з’явилася потреба вибирати найкращий сценарій рекламної кампанії з пропонованих медіа-селлеру. Як дізнатися, яку передачу дивиться максимальну кількість представників Вашої цільової аудиторії, який канал вони люблять більше за інших? Якраз на ці питання допомагає відповісти афініні індекс. Ви готові до визначення терміна?

Посилання на основну публікацію