Що таке поняття?

Перша і найбільш проста форма мислення – це поняття. У якості складової частини воно входить в інші, більш складні форми мислення – судження і умовивід. Поняттям називається форма мислення, яка позначає собою який-небудь об’єкт або його властивість. У навколишньому світі існує нескінченна безліч різних об’єктів і властивостей, а в нашій свідомості вони відображаються у вигляді понять. Так, наприклад, ми називаємо один предмет горою, інший – небесним тілом, третій – рослиною; одна властивість або ознака ми називаємо мужністю, інший – хитрістю й т. д. і т. п. Тому можна сказати, що поняття – це уявні назви об’єктів або, кажучи умовно, «імена речей».
Будь-яке поняття виражається в слові чи словосполученні, наприклад: будинок, осінній лист, перший президент Америки і т. П. Кожне поняття має зміст і обсяг. Зміст поняття – це найбільш важливий ознака (чи ознаки) того об’єкта, який позначений (виражений) цим поняттям. Наприклад, щоб встановити зміст поняття людина треба вказати така ознака, який є найбільш важливим, головним, основним для людини, ознака, що відрізняє його від всіх інших істот, об’єктів, предметів і речей. Такою ознакою є наявність у людини розуму. Отже, у зміст поняття людина входить тільки одна важлива ознака – наявність розуму. А у зміст поняття чоловік входить вже два важливі ознаки:
1. наявність розуму (ця ознака ми автоматично повторюємо, бо будь-який чоловік – це чоловік),
2. приналежність до певної статі або – до одного з підлог (до однієї з половин людства, слово «стать» відбувається якраз від слова «половина»).
А якщо треба встановити зміст поняття російський чоловік, то слід вказати три важливі ознаки:
1. наявність розуму,
2. приналежність до певної статі,
3. приналежність до певної національності.
Таким чином, зміст поняття може включати в себе як одна ознака будь-якого об’єкта (або об’єктів), так і два, і безліч ознак, причому їх кількість, як ми побачили, залежить від того об’єкта, який виражається або позначається даним поняттям. Але чому в одному випадку зміст поняття складається з єдиної ознаки, а в іншому – з безлічі ознак? На це питання відповісти нескладно, якщо знати, що таке обсяг поняття.
Обсяг поняття – це кількість об’єктів, які охоплюються цим поняттям. Наприклад, обсяг поняття людина набагато ширше, ніж обсяг поняття чоловік, бо людей існує більше, ніж чоловіків. А обсяг поняття російський чоловік набагато менше, ніж обсяг поняття чоловік, бо російських чоловіків на світі набагато менше, ніж взагалі всіх чоловіків. І, нарешті, обсяг поняття перший президент Росії дорівнює одиниці, тому що включає в себе тільки однієї людини. Точно так само обсяг поняття місто є дуже широким, в силу того, що це поняття охоплює собою всі безліч міст, які тільки існують на світі, а обсяг поняття столиця менше обсягу поняття місто, так як це поняття охоплює собою лише столиці (яких набагато менше , ніж міст). Обсяг же поняття столиця Росії дорівнює одиниці, тому що включає в себе один єдине місто.
Давайте ще раз повернемося до змістом та обсягом поняття і згадаємо наведені вище приклади. Яке поняття – людина або чоловік – більше або ширше (будьте уважні!) За змістом? Звичайно ж, поняття чоловік, тому що його зміст включає в себе дві ознаки:
1. наявність розуму,
2. приналежність до певної статі,
а у зміст поняття людина входить тільки одна ознака (наявність розуму). А тепер відповімо на запитання: яке поняття – людина або чоловік – більше або ширше за обсягом? Звичайно ж, поняття людина, тому що воно охоплює собою набагато більше об’єктів, ніж поняття чоловік. Таким чином, між обсягом і змістом поняття існує зворотне відношення: чим більше зміст поняття, тим менше його обсяг і навпаки. Наприклад, зміст поняття небесне тіло є вузьким, тому що включає в себе тільки одна ознака – перебувати поза межами Землі, проте за обсягом це поняття дуже широке, тому що воно охоплює собою величезну кількість об’єктів (будь-яка зірка, планета, метеорит, комета, галактика – це небесне тіло). А поняття Сонце, навпаки, дуже маленьке, вузьке за обсягом, так як включає в себе тільки один об’єкт, але дуже широке, багате за змістом, яке складається з безлічі ознак (розмір Сонця, його маса, щільність, хімічний склад, температура, вік т. д.).

Посилання на основну публікацію