Зображення Росії в поемі Єсеніна «Анна Снєгіна»

За словами відомо критика В.Г. Бєлінського, творчість кожного поета має свій головний пафос. Внутрішнім мотивом лірики Сергія Олександровича Єсеніна, його рушійною силою стала тема любові до батьківщини. Завдяки цьому творчість поета прийнято вважати народним.

Найважливіші події російської історії, які траплялися в ранніх творах Єсеніна, з особливою повнотою вимальовуються в останній поемі автора «Анна Снєгіна». Тільки тепер це не поодинокі розкидані факти, Сергій Олександрович має події в їх послідовності, тим самим пропонуючи читачеві цілісне сприйняття історичної епохи. Причому, поет представляє вже нову точку зору, більш детально і глибоко розглядає і оцінює ті події, свідком яких йому довелося стати.

Перша історична подія, яка представив Єсенін в поемі, – імперіалістична війна. І ставлення до неї автора різко негативне. Він тепер виводить на перший план такі ситуації, про які раніше б взагалі не став говорити. Наприклад, момент, коли Прон Оглоблин зарубав старшину, який прийшов оголосити про початок мобілізації на війну, що почалася.

Друга подія в історії стани, яку змалював Сергій Єсенін, – Лютнева революція. Демократичні свободи, проголошені нею, не знаходять підтвердження на ділі. Автор показує нам, що бунтують селян, які воюють на фронті, чекають вступу в силу нових законів, вимагають землі поміщиків, але не отримують їх.

Селяни під проводом Проня Оглобліна виступають проти поміщиці Анни Снєгіної. І хоча головний герой Сергій вирішив воювати тільки у віршах, а в очах свого юнацького кохання виступає дрібним боягузом, він разом з Проня йде до Снєгіної, автор і з нього не знімає відповідальності за те, що відбувається.

У поемі годі й шукати християнської символіки, характерною для ранніх творів Єсеніна. Революція – це щось зовсім інше, далеке від віри, тепер вся ситуація, що склалася в Росії зображуються через долі окремих людей.

Якщо раніше автор описував село в загальному, представляючи цілу селянську масу, безлику і величезну, то тепер він дає нам розглянути долі окремих героїв з народу. Таким стає, наприклад, Прон, радянський селянин, чий образ вперше в творчості Єсеніна був розкритий так реалістично і повно. Оглоблин – більшовик, який підняв будинків на повстання проти поміщиків. Його життя, на коротку мить наповнити грандіозними за силою подіями, обривається трагічно: він убитий денікінцями.

На очах поета батьківщина пережила саму переломну епоху в розвитку. Спочатку це була польова Русь, потім – радянська країна з новими законами і порядками. Такий насичений і значимий період Сергій Єсенін відбив у своїй творчості. Образ Росії у поета, безсумнівно, не статичний: в ранній творчості це країна з усталеними традиціями, в роки революційних переломів – Росія – втілений на землі рай. Образ села, докладно і з любов’ю описаний, невіддільна в творах поета від образу Росії.

Сергій Єсенін оцінює всю важливість змін, що відбулися, визнає перемогу нового ладу, але його ліричний герой все ж повністю радянське життя ще не приймає. Поема «Анна Снєгіна» представляє собою органічне з’єднання ліричної теми і теми роздумів головного героя над долею своєї батьківщини.

Посилання на основну публікацію