Зміст і форма твору

Зміст і форма являють собою нерозривне ціле, будучи двома сторонами будь-якого художнього твору.

Внутрішню сторону представляє зміст, сторону зовнішню позначає форма. Тісний взаємозв’язок обох сторін виявляється при щонайменшій зміні в однієї зі сторін: якщо вносяться зміни до форми – змінюється зміст, а якщо змінюється зміст – стає інший форма.

З наведеної схеми видно, що зміст промови представлят собою форму для сюжету, який в свою чергу служить формою втілення характерів і обставин, а ті є формою, яка проявляє художню ідею твору в цілому. За підсумком, кожна наступна сходинка по відношенню до попередньої є її змістом.

Поетика

Поетика в літературі має два визначення:

Літературознавча наука про засоби вираження, що використовуються в літературі.
Наука про використання мовних засобів в літературному творі.

Іншими словами, в першому випадку поетика – теоретична частина літератури, що вивчає все те, з чого література складається: жанри, напрямки, стилі, методи літературного процесу. У другому значенні поетика використовується при вивченні тексту твору.

Посилання на основну публікацію