Жанри літератури — коротко

Роман – відноситься до епічного роду літератури, відрізняється значним тимчасовим періодом розвитку сюжету, наповнений безліччю персонажів. Деякі романи простежують долі кількох поколінь однієї родини ( «сімейні саги»). У романі, як правило, одночасно розвиваються кілька сюжетних ліній, показуються складні і глибокі життєві процеси. Твір, написаний у жанрі роману, насичено конфліктами (внутрішніми, зовнішніми), події не завжди зберігають хронологію проходження.

Роман – епопея описує широкі пласти народного життя в кульмінаційні моменти, на зламі історичних епох. Інші ознаки епопеї схожі з особливостями роману, як епічного твору. До жанру відносяться «Тихий Дон» М. Шолохова, «Війна і мир» Л. Толстого.

Повість – прозовий твір середнього обсягу (менше роману за кількістю тексту і по числу персонажів, але більше розповіді).

Композиційні особливості: повісті притаманне хронікальне розвиток подій, автор не ставить перед читачем великомасштабні історичні завдання. У порівнянні з романом повість – більш «камерний» літературний жанр, де основна дія зосереджена на характер і долю головного героя.

Розповідь представляє собою твір малої прозової форми. Характерні ознаки:

  • короткочасність подій,
  • мале число дійових осіб (може бути тільки один або два персонажа),
  • одна проблема,
  • одна подія.

Нарис – літературне прозовий твір малої форми, різновид оповідання. У нарисі зачіпаються здебільшого нагальні соціальні проблеми. В основу сюжету покладено факти, документи, спостереження автора.

Притча – невелике прозаїчний розповідь повчального характеру, зміст передається за допомогою алегорій, в алегоричній манері. Притча дуже близька до байки, проте на відміну від неї не закінчує розповідь готової мораллю, а пропонує читачеві самому подумати і зробити висновок.

Посилання на основну публікацію