Жанр твору “Євгеній Онєгін” Пушкіна

«Євгеній Онєгін» написаний в досить своєрідній манері, тому з приводу визначення його жанру існують різні думки.

Суперечність полягає в тому, що твір написано у віршах, але має великий обсяг і надзвичайно змістовно. Зазвичай під романом розуміється досить об’ємне художній твір, розгорнуто оповідає про декілька героїв, що володіє складною структурою і написане в прозовій формі. «Євгеній Онєгін» підходить під всі зазначені характеристики, крім останньої. На користь віднесення цього твору Пушкіна до жанру роману говорить складний сюжет, безліч подій, чітко видна структура і психологічні характеристики героїв.

В силу цього, велика частина критиків і літературознавців відносять «Євгенія Онєгіна» до особливого жанру – роману у віршах.

Поема (безумовно, «Євгеній Онєгін» не може бути віднесений до віршів, хоча б через великий обсяг) – теж розповідний твір. Твір цього жанру також може бути присвячено і історичних подій і описами ліричних взаємин героїв. Частина критиків, в тому числі Бєлінський, все ж називають твір поемою, не заперечуючи риси, завдяки яким його можна віднести до жанру роману, зокрема, історизм і реалізм.

Однак твір побудований досить складно. Виклад включає в себе не тільки епічний компонент, але і реалізм, соціально-побутові моменти, більш властиві роману. Для поеми більш характерні ліричні герої, але Онєгін до таких навряд чи може бути віднесений. Він дуже добре промальований психологічно і не відноситься до суто позитивним або негативним героям. Психологізм і реалізм значно переважують використання віршованій форми.

Любовна лінія, яка відіграє значну роль у творі, також швидше вказує на приналежність до роману. «Євгеній Онєгін» називають романом в романі, маючи на увазі лист Тетяни, в якому вона визнається Онєгіна в любові. Ця обставина ще раз вказує, що твір Пушкіна занадто багатогранно і віднести його до одного з жанрів літератури можна тільки умовно, з низкою припущень.

Звісно ж, що, при всій неоднозначності класифікації цього твору, більш вагомі аргументи прихильників віднесення його до окремого жанру роману у віршах. Геніальне творіння складно втиснути в рамки. Однак, все ж, для поеми «Євгеній Онєгін» має занадто великий обсяг, складну структуру і не властиву цьому жанрові манеру викладу.

Посилання на основну публікацію