Записки мисливця: особливості композиції і характерів

Цикл «Записки мисливця» писався І. С. Тургенєвим протягом десяти років. У ньому він показав самобутність і унікальність характерів кріпаків. Звичайно, були автори до Тургенєва, які писали про тяжку, нелегке життя селянства, але Іван Сергійович показав кріпаків з абсолютно іншого боку. Він робить акцент на їх духовну силу, таланти, самобутність. Тургенєв перший вніс у літературу данину високої поваги до особистості селянина.

У циклі «Записки мисливця» показані не тільки селяни: читачеві відкрита кріпосницька система в розрізі, починаючи від поміщиків і закінчуючи дітьми кріпаків, тими, за ким майбутнє.

Композиція циклу будується навколо полювання пана Петра Петровича в сусідських маєтках. Саме там він зустрічається з селянами, спостерігає за ними в різних ситуаціях, бачить багатство їх душі. Для Тургенєва селянство – це не безлика маса. Кожен, від малого до великого, по-своєму унікальний і обдарований. Селяни показані з різних сторін: господарський Тхір, мрійливий Калинич, суворий, але великодушний Бірюк, благочестива Ликера бере за душу своїм співом Яшка-Турок. Всі образи об’єднує одне: неможливість саморозвитку в умовах кріпацтва. Вражаюче, як Тургенєв відчув необхідність зміни становища селян за двадцять років до скасування кріпосного права!

У «Записках мисливця» дається і опис поміщиків. Як і селяни, поміщики показані з різних сторін. Апофеозом поміщицької жорстокості є оповідання «Бурмистр», де в образі поміщика Пеночкина докоряють весь пласт реакційного дворянства. Розповідає Тургенєв і про дворян, випромінюючих освіченість, розуміють роз’єднаність з простим народом. Такі, наприклад, Овсянніков і Василь Васильович.

Особливу роль в оповіданнях грає природа, вона допомагає розкриватися характерам героїв, показати емоційний стан оповідача. У ліричних оповіданні «Бежин луг» показано, як змалку діти живуть в єднанні з природою. Автор щиро милується краєвидами, він описує їх так, що читач відчуває звуки і запахи навколо.

«Записками мисливця» Тургенєв показав селянство абсолютно з іншого боку. Тургенєв не ідеалізує народ, за словами П. В. Анненкова, він «реабілітував селянина, показав красу його душі».

Посилання на основну публікацію