Художня своєрідність роману «Майстер і Маргарита»

Роман «Майстер і Маргарита» вважається самим загадковим і своєрідним твором літератури XX століття. Крім наболілих тем, що хвилюють людство протягом багатьох століть, роман має унікальну і складну структуру.

 еред літературознавців до сих пір немає єдиної думки про жанр «Майстра і Маргарити», оскільки твір багатопланово і багатошарово. У ньому присутні елементи сатири, фарсу, фантастики, містики, філософії. Найчастіше шедевр М.О.Булгакова називають романом-міфом або філософським романом. Письменник «оживляє» демонів з давньоєврейської міфології і поміщає їх в московське суспільство 30-х років. Роман присвячений не долі окремої людини або групи осіб, а долю особистості і всього людства на протязі майже двох тисячоліть.

Сюжет і композиція твору також відрізняються оригінальністю. Глави про Ієшуа Га-Ноцрі і Понтія Пілата вплітаються в розповідь, як роман, написаний Майстром, розповідь Воланда і сон Івана Бездомного. Це роман у романі, або подвійний роман. У «Майстрі і Маргариті» можна виділити три основні сюжетні лінії: філософська, містична і любовна. Спочатку твори вони ніяк не пов’язані один з одним, але з розвитком дій зближуються і перетинаються в одній точці поза часом і простором – у Вічності. А потім розходяться в різні боки: Воланд і його свита занурюються в Тьму, Ієшуа і Пілат йдуть по місячній дорозі, а Майстер і Маргарита відправляються в інший світ під назвою Спокій. Таким чином, два романи протиставлені один одному і одночасно об’єднані в одну книгу.

Подібність героїв з різних епох в системі персонажів твору М. О. Булгакова, перекличка в тимчасовій і просторової організації, спільність проблематики ершалаимских і московських глав утворюють складне сюжетно-композиційна єдність. Так, історію переродження Левія Матвія зі збирача податей в учня Ієшуа можна порівняти з долею Івана Бездомного, що став учнем Майстра і відкинув світ догм. Алоізій Могарич нагадує Іуду, а в рисах Майстрів простежуються риси Ієшуа. Проблема добра і зла, морального вибору, вірності і зради піднімаються і в єршалаімських, і московських главах. Звичаї людей протягом двох тисяч років не змінюються і не залежать від місця проживання. Людина сама визначає для себе вибір і несе відповідальність за власні дії і тому не має права нікого звинувачувати в своїх нещастях.

 Ще однією особливістю роману «Майстер і Маргарита» є стилістична контрастність оповідання. У єршалаімських главах М.О.Булгаков використовує строгий і лаконічний стиль, в сатиричних і побутових сценах – розбитний стиль з елементами фарсу ( «регент його надув», «гример схвально крекнув»), в розділах про Майстра і його коханої – ліричний. Але при всіх стилістичних відмінностях звертає на себе увагу таємнича недомовленість і прагнення героїв до алегоричним оборотам: вони ніби бояться вимовити вголос миль. Наприклад, сцени розмов Пілата з Каифой або з Афранієм, Маргарита і Майстер не можуть зізнатися один одному в неправедності своїх відносин, поки Маргарита не розлучені з чоловіком.
 Образ князя тьми у М.А.Булгакова різко відрізняється від усіх попередніх його описів. Він глибоко символічний і не піддається однозначному тлумаченню. Воланд не чинить в романі зла (люди самі карають себе, переступаючи межу дозволеного) і визнає існування добра. Це ще одна художня особливість роману.

Пов’язуючи нитки минулого і сьогодення, протиставляючи і об’єднуючи вічні питання буття, М.О.Булгакова вдалося створити справді безсмертне і неординарне твір.

Посилання на основну публікацію