Художній образ в літературі

Однією з основних категорій естетики є художній образ. Образність характеризує спосіб відображення і перетворення дійсності в мистецтві.

Художній образ і образність в літературі

Художнім чином можна назвати будь-яке явище, які було творчо відтворено автором у предметі мистецтва. Якщо ми маємо на увазі літературний образ, то це явище відображено в художньому творі. Особливістю образності є те, що вона не просто відображає реальність, а й узагальнює її, одночасно розкриваючи в чомусь одиничному і визначеним.

Художній образ не тільки осмислює дійсність, а й створює інший світ, вигаданий і перетворений. Художній вимисел у даному випадку необхідний для посилення узагальненого значення образу. Не можна говорити про образ в літературі, тільки як про зображення людини.

Яскравими прикладами тут послужать образ Андрія Болконського, Раскольникова, Тетяни Ларіної і Євгенія Онєгіна. У даному випадку, художній образ являє собою одиничну картину людського життя, центром якої є особистість людини, а головними елементами – всі події та обставини його існування. Коли герой вступає у відносини з іншими героями, виникаєрізноманіття образів.

Образне відображення життя в мистецтві
Природа художнього образу, незалежно від його призначення і сфери застосування, багатогранна і унікальна. Чином можна назвати цілий внутрішній світ, повний безлічі процесів і граней, який потрапив у фокус пізнання. Це основа будь-якого виду творчості, основа будь-якого пізнання і уяви.

Природа образу дійсно обширна – він може бути раціональним і чуттєвим, може грунтуватися на особистих переживаннях людини, на його уяві, а може бути і фактографічності. І головне призначення образу – це відображення життя. Якою б вона не видавалася людині, і якою б вона була, людина завжди сприймає її наповнення через систему образів.

Це головна складова будь-якого творчого процесу, тому що автор одночасно відповідає на багато питань буття і створює нові, більш високі і важливі для нього. Тому про образ і кажуть, як про відображення життя, тому що він включається в себе характерне і типове, загальне і індивідуальне, об’єктивне і суб’єктивне.

Художній образ є тим грунтом, з якої плекалися будь-який вид мистецтва, в тому числі і література. При цьому він залишається складним і часом незбагненним феноменом, адже і художній образ у літературному творі може бути незакінченим, представленим читачеві лише як нарис – і одночасно виконувати його призначення і залишатися цілісним, як відображення певного явища.

Зв’язок художнього образу з розвитком літературного процесу
Література, як культурне явище, існує вже протягом дуже довгого часу. І абсолютно очевидно, що головні її складові досі не помінялися. Це і відноситься до художнього образу.

Але змінюється саме життя, література постійно трансформується і перетворюється, як і її наскрізні образи. Адже художній образ несе в собі відображення реальності, і система образів для літературного процесу постійно змінюється.

Посилання на основну публікацію