Художній час і простір

Літературний твір завжди відображає час – або окремий, короткий часовий відрізок, або тривалий період. Сприйняття часу відбувається завжди суб’єктивно: час здатне «зупинитися», «стрімко летіти».

Художній час – одна з форм, що відображає дійсність у літературному творі.

У творі події слідують одне за іншим, шикуючись в певній послідовності. Спостерігаючи розвиток сюжету, читач разом з дійовими особами переходить з одного часу в інше, при цьому в самому творі може взагалі бути відсутнім тимчасової покажчик. При цьому на певний часовий відрізок вказуватимуть дії персонажів, події сюжету.

Одним з основних складових твору є художній простір.

Види художнього простору:

  • відкрите
  • закрите
  • замкнуте
  • побутове
  • природне
  • безмежна
  • нерухоме

Роль художнього простору в тексті може полягати не тільки у вказівці місця дії. У деяких випадках простір може нести іншу смислове навантаження – наприклад, дорога може поставати як місце дії, але також може виступати символом подальшої долі літературного героя.

Посилання на основну публікацію