Тема. Ідея. Проблематика. Сюжет. Композиція. Епіграф

Тема – комплекс подій, які формують основу літературного твору.

Іншими словами, темою називається все те, про що розповідає автор свого читача.

Ідея художнього твору – це основна думка, емоційна складова, смисловий зміст твору.

Щоб зрозуміти ідею, потрібно ретельно проаналізувати текст. Ідея укладає в собі індивідуальний погляд письменника на навколишній світ, його суто особисте розуміння процесів, що відбуваються і явищ.

Комплекс проблем, поставлених автором у творі, які можуть бути або підпорядковані основній проблемі, або мати самостійний характер, називаються проблематикою.

Проблема – головне питання, поставлене у творі:

  • Національно-історична
  • філософська
  • Соціально-політична
  • Морально-етична

Коли цікавляться будь-яким твором, цікавляться в першу чергу сюжетом. Це комплекс подій, з яких складається твір.

Сюжет являє собою зміст літературного твору, виявляє характери персонажів, демонструє ставлення автора до описаних ним самим явищам і життєвих ситуацій.

Крім подій, що відбуваються в житті дійових осіб, сюжет може містити ліричні відступи, що розкривають події внутрішнього життя автора.

Композиція – прийом побудови літературного твору.

Організація композиція може бути сюжетною або несюжетні. Композиційна побудова необхідно автору для найбільш повного втілень свого задуму.

Складові частини композиції:

  • композиція сюжету
  • способи розповіді (від автора, від героя, у формі листів і ін.)
  • угруповання персонажів
  • розстановка інших дійових осіб
  • мовні особливості
  • композиція елементів, що не входять в сюжет

Епіграф. Часто перед твором автор поміщає якесь короткий вислів, одну-дві строчки, чотиривірш.

Мета такого прийому – допомогти читачеві краще зрозуміти авторський задум. Епіграф служить ключем до розуміння задуму автора твору.

Антитеза – стилістичний прийом в літературі, коли образи і поняття протиставляються один одному в діаметрально протилежному значенні.

В основному для антитези автори використовують антоніми: «гарячий сніг», «вода і камінь», і т.д. Антитеза – протиставлення понять і образів за допомогою антонімів.

Посилання на основну публікацію