Сюжетні особливості роману “Брати Карамазови”

«Брати Карамазови» – твір із сюжетною точки зору багатопланове. Тут присутні драматично події, зіткнення характерів, пошук істини і пов’язані з ним філософські суперечки.

На тлі детективної фабули (вбивство Федора Карамазова і пошуки винного) піднімаються моральні, психологічні та філософські питання. Тому герої роману виступають носіями різних точок зору на хвилювали Достоєвського питання. Так, Зосима, а слідом за ним і Альоша, стають тими, хто вірить в силу християнства. Вони вважають, що воно допоможе людям відродити свої душі. Ці герої висловлювати точку зору самого автора, глибоко релігійної людини.

Але цієї духовності протиставлені пристрасті, гроші, егоїзм, моральне падіння. Персонажами, втілили цю сторону життя, виступають Федір Павлович і Смердяков. Карамазов старший – деспот, цинік, егоїст, сластолюбець став відображенням російської дійсності. Його розбещеність багато в чому і стала причиною його загибелі.

Саме на цьому протистоянні духовного і низького побудований весь роман. Кожен з братів повинен вибрати одну зі сторін, це і визначить їх подальшу долю.

Таким чином, філософсько-моральні проблеми не просто хвилюють героїв, вони впливають на сюжет роману, розвиток подій і грають вирішальну роль в долі персонажів.

Посилання на основну публікацію