Світові масиви лісів поступово зникають

Аналіз глобальних даних супутникових зйомок за 12 років дозволив окреслити динаміку зміни площі лісових масивів у світі. У підсумковій сумі деградації і приросту першого переважає: площа лісових масивів неухильно убуває, за десять років вона скоротилася на 1,4 млн км2. Найбільша втрата лісових площ по відношенню до приросту зафіксована для тропічної зони, найменша – для помірної. Статистика на прикладі Бразилії показує ефективність урядових заходів, які приймаються для збереження тропічних лісів. Важливо також в умовах розширення міжнародних зв’язків контролювати інтродукцію паразитарних видів, так як на нових територіях вони можуть викликати епідемію лісових дерев.

Команда американських учених під керівництвом Мета Хансена (Matt Hansen) з кафедри географії Мерілендського університету опублікувала огляд світової динаміки лісових масивів за останні 12 років. Це погляд на проблему в цілому, з висоти пташиного польоту, причому майже буквально. Вчені аналізували дані супутникових зйомок (Landsat data) по всьому світу. Їх ноу- хау – це програма обрахунку даних з роздільною здатністю в 30 м2, що вже саме по собі дивно для глобальних розрахунків.

Загальна площа покриття даними – 128 800 000 км2, тобто вся суша за винятком Антарктиди і арктичних островів (там, як відомо, лісів немає), і це 143 млрд пікселів 30 ? 30 м. Лісом вважалася рослинність вище 5 м, крони якої покривають більше 50 % поверхні землі (такий розумний спільний знаменник дозволяє підсумовувати і порівнювати лісу будь-яких типів).

Масиви лісів
Масиви лісів

Вченим було важливо показати об’єктивну картину динаміки лісових масивів. На їх думку, в національних звітах раз за разом повторюються помилкові цифри, що відображають малозмістовні критерії або недостатньо коректні дані. Наприклад, в Китаї та Індії рапортували про значному приросту лісових масивів за останні роки, але аналіз супутникових даних цього не підтверджує. Також і в США і Канаді : динаміку лісів оцінюють щодо змін порядку землекористування, а це занадто непрямий критерій, і якщо судити по ньому, то площа лісів в цьому регіоні не змінилася.

Для субтропічних лісів найбільш характерною рисою є висока швидкість лесооборота : майже скрізь в цій кліматичній зоні лісу розглядаються як культурні посадки. Тут майже не залишилося природних старих лісових масивів, і ліс служить важливим господарським сировиною. Тому на мапі субтропічні ліси відзначені фіолетовим кольором як зони з високою швидкістю і деградації, і приросту.

Ліси помірної зони деградують повільніше, ніж тропічні. Серед територій з найбільшою швидкістю деградації лісів слід відзначити Естонію і Латвію, а також західну частину США, причому в США найбільша швидкість лісових втрат не тільки в помірній, але і в бореальной зоні. Зауважимо, що бореальні ліси Росії показують найбільшу швидкість приросту не тільки для своєї кліматичної зони, а й для інших зон (рис. 2, синій колір на нижній карті).

Причини деградації лісів відомі: це інтенсивна вирубка і зведення їх під сільськогосподарські угіддя, а також лісові пожежі і різні хвороби. У різних зонах вага цих факторів трохи різниться. Тропічний ліс зникає головним чином за рахунок діяльності людей, в помірному і бореальному поясі головний знищує фактор – лісові пожежі. Це добре видно на картах : зони втрат і пророста розподілені не перекриваються масштабними плямами. Така картина виходить через повільній швидкості росту дерев в цій кліматичній зоні.

В останні роки позначилися і катастрофічні події: ураганні вітри повалили ліси на півдні Швеції (2005) і у Франції (2009). Важливою причиною загибелі деревостану в останнє десятиліття виявилися епідемії, викликані поширенням різних шкідників (рис. 1). Цю проблему детально розглянули в своїй статті британські фахівці з кафедри ботаніки Кембріджсого університету, кафедри зоології Оксфордського університету і з Сент – Ендрюського університету.

З їх точки зору, епідемії лісових дерев останнім часом поширюються виключно швидко завдяки активізації міжнародних зв’язків та глобалізації. Список вільно, а частіше – мимоволі інтродукованих видів постійно зростає (рис. 3). Серед нових видів є і патогени, до яких місцеві рослини не мають імунітету. Через це хвороба може прийняти характер епідемії, що призводить до масової загибелі лісів. Так сталося, наприклад, з дубовими гаями в Каліфорнії (див. Sudden oak death), які з 90- х років зникають через впровадження нового для них паразита Phytophthora ramorum, а тепер хвороба поширюється і в Англії.

Посилання на основну публікацію