Стиль в літературі

Якщо хочуть відзначити своєрідність авторського письма, індивідуальну манеру побудови фрази, інтонаційні особливості, характерні риси мови письменника – говорять про стиль твору.

Саме стиль надає літературному опусу оригінальність і то своєрідність, за яким читач без зусиль визначить, чиєму перу належить текст.

Справа в тому, що кожен художник слова має яскраво вираженими особливостями листи, т.зв. авторською манерою. Наприклад, моментально впізнається Маяковський по віддоченості коротких, схожих на гасла, рядків знаменитої «драбинки». Або супердовгі, на цілий друкований аркуш, пропозиції в тексті Л.М. Толстого. Лаконізм і стриманість фраз відрізняє письменницький стиль І.С. Тургенєва, грунтовне багатослівність присутній І.А. Гончаров.

Стиль може також розумітися як індивідуальна письменницька манера – як будується фраза, які образотворчі засоби мови.

Посилання на основну публікацію