Шляхи аналізу літературного твору

СХЕМА АНАЛІЗУ ЛІРИЧНИХ (ПОЕТИЧНИХ) ТВОРІВ

Аналіз ліричного твору – це один з варіантів твори. Як правило, теми такого роду виглядають приблизно так: «Вірш А.А. Блоку «Незнайомка»: сприйняття, тлумачення, оцінка ». У самому формулюванні закладено те, що необхідно вам зробити для розкриття ідейно-тематичного змісту та художніх особливостей ліричного твору:

1) розповісти про своє сприйняття твору;

2) витлумачити, тобто наблизитися до авторського задуму, розгадати ідею, закладену в творі;

3) висловити своє емоційне ставлення до твору, розповісти про те, що торкнулося, здивувало вас, звернуло вашу увагу.

Тут наводиться схема аналізу ліричного твору.

1. Які теми присутні в творчості даного поета? Чиї традиції продовжує поет? У чому новаторство його творчості?

2. Який темі присвячено даний твір? Які ще твори є у поета, пов’язані з цією темою?

3. Які мікротеми можна виділити у вірші?

4. Яка ідея / ідеї (основна думка) твори? З якими ключовими образами пов’язана ідея? У яких рядках виражена авторська позиція? Якими художніми засобами (композиція, розподіл на строфи, засоби образотворчості, стилістичні прийоми, віршовий розмір, ритміка, прийоми звукопису) передана ідея твору?

5. З якими фактами, подіями життя автора може бути пов’язано цей твір? Кому воно адресовано (якщо жанр – послання)?

6. Жанр вірша. Ознаки жанру (жанрів).

7. Назва твору (якщо є) і його сенс.

8. Дайте характеристику образу ліричного героя. Наскільки він близький автору?

9. Чи можна простежити розвиток думки автора (ліричного героя)?

10. Яка емоційна складова твору? Якими засобами це знаходить свій вираз?

11. Ваше читацьке сприйняття твору.

СХЕМА АНАЛІЗУ епічні твори (РОЗПОВІДІ, ПОВЕСТИ)

1. Історія створення твору:

 • факти з біографії автора, пов’язані зі створенням даного твору.
 • зв’язок твору з історичною епохою його створення;
 • його місце у творчості автора.

2. Жанр твору. Ознаки жанру (жанрів).

3. Назва твору та його зміст.

4. Від чиєї особи ведеться розповідь? Чому?

5. Тема та ідея твору. Проблематика.

6. Сюжет (сюжетні лінії) твори. Конфлікт. Ключові епізоди.

7. Система образів твору:

 • персонажі твору (головні, другорядні; позитивні, негативні);
 • особливості імен та прізвищ персонажів;
 • вчинки персонажів і їх мотивація;
 • предметно-побутові деталі, що характеризують персонажа;
 • зв’язок персонажа з громадським оточенням;
 • ставлення до героя твору інших персонажів;
 • самохарактеристика персонажів;
 • авторське ставлення до персонажів і способи його вираження.

8. Композиція твору:

 • поділ тексту твору на частини, сенс такого поділу;
 • наявність прологів, епілогів, присвят та їх зміст;
 • наявність вставних епізодів і ліричних відступів і їх зміст;
 • наявність епіграфів і їх зміст;
 • наявність ліричних відступів і їхній зміст.

9. Як виражена (і виражена чи) авторська позиція? Чи присутній авторське бачення вирішення поставлених у творі проблем?

10. Художні засоби, прийоми, що розкривають ідею твору.

11. Особливості мови твору.

Посилання на основну публікацію