Що таке уособлення і де це застосовується?

Анітрохи не замислюючись, ми вимовляємо словосполучення «сонце встало», «струмки біжать», «хуртовина завиває», «сонце посміхається», «дощ плаче», «мороз малює візерунки», «листя шепочуться».

Насправді ці звичні фрази є складовими елементами старовинних уособлень. Зараз вони стали настільки буденними, що їх вихідний сенс вже не сприймається.

Що означає слово «уособлення»?
Приклади уособлення в літературі
Чим метафора відрізняється від уособлення?
Уособленням чого моряки вважають кита?

Що означає слово «уособлення»?

Слово «уособлення» має древній латинський аналог «персоніфікація» (persona – особа, facio – роблю) і давньогрецький «прозопопея» (prósōpon – особа, poiéō- роблю). Цим стилістичним терміном прийнято позначати сприйняття неживих предметів як морського і надання їм властивостей живих істот, наділення тварин, рослин, явищ природи людськими переживаннями.

У давнину уособлення сил і явищ природи було методом пізнання світу і спробою пояснити пристрій світобудови. У легендах і міфах Древньої Греції взаємини Урана і Геї, наприклад, олицетворялись як одруження Неба і Землі, в результаті якого з’явилися гори, дерева, птахи і звірі.

У слов’ян бог Перун уособлював грім і блискавку, Стрибог – вітер, Дана – воду, Дидилия – Місяць, Коляда – бога Сонця в віці немовляти, а Купала – бога Сонця в його річній іпостасі.

Поняття персоніфікації більш тісно пов’язане з світоглядом і має науковий підтекст. Цей термін вживають в філософії, соціології та психології. У персоніфікації свідомості закладено механізм проекції, споріднений принципом уособлення.

Соціологія розглядає психологію персоніфікації свідомості як прагнення людини в ситуації марних очікувань і невдач покласти провину за події на кого-небудь.

Приклади уособлення в літературі

Уособлення використовують як художній прийом в літературі, особливо часто поезії, казках, байках, билинах і піснях. Його відносять до одного з видів тропів – виразів, які використовують в літературі для посилення образності та виразності.

Прикладів уособлень в літературі не злічити, а в віршах вони є невід’ємною складовою. Смислове навантаження уособлень має багато відтінків. Давньоруський шедевр «Слово о полку Ігоревім» відрізняє виразність і емоційність, багато в чому досягнута за рахунок прийомів уособлення природи.

Дерева, трави і тварини щедро наділені почуттями, вони співпереживають разом з автором «Слова». У байках І.А. Крилова уособлення несе вже зовсім іншу смислове навантаження і використовується як алегорія. У поемі О.С.Пушкіна поряд з традиційними уособленням ( «злі хвилі», «красуйся, град Петров») воно набуває соціальний і політичний підтекст.

Чим метафора відрізняється від уособлення?

Енциклопедичний словник трактує уособлення як прозопопею, тобто особливий вид метафори, який переносить властивості морського предметів на неживі.
Їх застосовують в тих випадках, коли хочуть провести психологічну паралель між станом природи і душевним станом людини.

За цією ознакою можна відрізнити метафори-уособлення від інших. Такими метафорами наповнена повість «Степ» А.П.Чехова. У ній пожухла трава співає тужливу пісню, тополя страждає від самотності, а степ усвідомлює марну загибель своїх багатств і натхнення, що перегукується з роздумами письменника про свою батьківщину і про життя.

Уособленням чого моряки вважають кита?

Значення древніх уособлень повчальні і до сих пір викликають інтерес. До них відносяться і знаки Зодіаку. Саме слово «зодіак» означає в перекладі з грецького «тварини в колі». 12 знаків Зодіаку є уособленням основних особливостей і характеру людини.

Риб відрізняє складність і чутливість, інтелектуалів Водоліїв – критична оцінка всіх і за все і прагнення до суперечок, Козерогів – мудрість і рішучість, Львів – аристократизм, волелюбність і т.д.

Взагалі уособлення тварин носили планетарний і філософсько-образний характер. Особливе ставлення було до китам. Шлунок кита вважали місцем смерті і переродження, а моряки вважали кита уособленням підступності.

Розгадка такого ставлення криється в давніх переказах, в яких моряки плутали китів з островами і кидали якоря, які при зануренні китів топили кораблі.

Залишається додати, що уособлення точно визначають якості людини, а застосування їх в повсякденній мові робить її багатшою і цікавіше.

Посилання на основну публікацію