Що таке сюжет в літературі? Зав’язка, кульмінація, розв’язка

🎭 Якщо в людському житті причини і слідства не завжди ясні і зрозумілі, то в літературному творі всі дії героїв логічно пов’язані між собою.

Будь-яка подія є наслідком попередньої події, а всі сцени, що не мають відношення до дії, відсікаються як непотрібні. Зображувана письменниками послідовність подій – це предметний світ літературного твору, або сюжет, що дозволяє познайомитися з життям героїв в її просторових і часових змінах.

Що таке сюжет?

Сюжет становить основу будь-якого літературного твору. Саме він розкриває читачеві ланцюжок описуваних подій, характери персонажів, їх взаємовідношення між собою. Якщо порівнювати сюжет з будівництвом будинку, то його можна представити у вигляді каркаса, який у міру розвитку подій обростає сценами-цеглинками, а до кінця твору знаходить покрівлю-розв’язку.

Багато літературних творів будуються за єдиною хронологічній схемі, в якій всі події відбуваються одне за іншим. До таких зазвичай ставляться пригодницькі романи, саги, мемуари. Є й такі, де сцени пов’язані між собою не тимчасовою, а причинно-наслідковим зв’язком, тобто кожне нове дію героїв є причиною попереднього. Концентрична схема зазвичай властива детективам, трилерів чи драмам.

Будучи складним цілим, сюжет складається з безлічі елементів, кожен з яких несе в собі певні функції. Наприклад, експозиція містить інформацію про персонажів ще до того, як починають розвиватися події, а епілог розповідає про те, що сталося після всього описуваного у творі.

Не кожна книга містить в собі всі елементи сюжету, але в будь-який з них є як мінімум три ключових точки, які називаються зав’язкою, кульмінацією і розв’язкою.

Що таке зав’язка?

Під зав’язкою розуміють певну подію, яке відбувається на початку твору. Вона дає поштовх до дії і відіграє вагому роль в розкритті характерів героїв. У пригодницьких романах зав’язка – це найчастіше сцена, що штовхає персонажів на здійснення подвигів, в детективах – опис злочину, яке згодом буде розкриватися детективами.

Якщо розглядати на конкретному прикладі, можна звернутися до роману Дюма «Три мушкетери». Зав’язка в ньому – це сцена, де д’Артаньян після приїзду в Париж зустрічається з кардиналом Рішельє і розуміє, що у нього з’явився серйозний і могутній ворог.

Саме ця зустріч стає початком послідовного ланцюга подій, на яких будується твір автора.

Кульмінація – що це таке?

Кульмінація – одне з найцікавіших і значущих подій в книзі, точка найвищої напруги, в якій герой або опускає руки, або отримує нові сили для подальшої боротьби. Цей елемент сюжету зустрічається у всіх літературних творах, починаючи від невеликих оповідань і закінчуючи багатотомними романами.

Його наявність в сюжеті вважається неминучим, оскільки в іншому випадку читач може втратити інтерес до написаного.

У малих літературних формах зазвичай присутній тільки один кульмінаційний епізод. Наприклад, в казці про Попелюшку інтригуючим моментом можна вважати сцену, де зла мачуха дізналася про поїздку падчерки на бал. У великих творах може бути як одна, так і безліч кульмінацій, особливо якщо через розповідь проходить кілька сюжетних ліній.

Якщо говорити про «Трьох мушкетерах», то кульмінацією тут виступає трагічний дозвіл історії з підвісками, коли гине Констанція. А ось в романі «Майстер і Маргарита» кілька кульмінацій, зокрема, поїздка Маргарити на бал і зустріч Понтія Пілата з Ієшуа.

Що таке розв’язка?

До розв’язки відноситься подія, в якому відбувається розв’язання конфлікту між героями твору. У ній персонаж може досягти поставленої мети або залишитися ні з чим і загинути.

Іноді буває так, що розв’язки у творі не відбувається – у такий спосіб автор залишає читачам місце для роздумів.

Повертаючись до Дюма, розв’язкою можна назвати сцену останньої зустрічі д’Артаньяна з кардиналом, в якій Рішельє вручив відважному герою патент на чин лейтенанта мушкетерів.

Посилання на основну публікацію