Що таке проза в літературі?

Проза – це усна або письмова мова, яка не розділена на сумірні відрізки – вірші. Проза протилежна поезії. Тобто якщо в поезії текст поділяється на певні відрізки, то в прозі, навпаки, – все цілісно.

Проза представляє собою звичайну, ненормовану мову.

Проза може бути як усною, так і письмовою. Проза не має розмірів і її не ділять на відповідні відрізки, її ритмом є відношення речень або періодів між собою.

Зародилася проза досить давно, ще в античні часи, і до кінця 19-го століття їй довелося стати безумовним лідером у словесності.

Відомі художні прозові твори, зокрема романи і розповіді, як правило, емоційно стримані і насичені інтелектуальним і філософським змістом.

Проза може бути умовно поділена на кілька жанрів.

  • Роман. До нього належать твори великої форми, які мають досить складний і дуже розвинений сюжет.
  • Повість. Менш великий за розміром твір, який покликане розповісти читачеві про якусь певну подію з життя героя.
  • Епопея. Твір досить великої форми з величезними тимчасовими і подієвими обсягами.
  • Розповідь. Твір малої форми, який містить опис певної події в конкретний момент часу.
  • Новела. Невеликий твір, але з чіткою структурою і генезисом.
  • Есе. Твір невеликого розміру, який виражає ставлення автора до будь-якої події чи питання. Чітка композиція відсутня.
  • Біографія. Твір, який містить розповідь про життя і діяльність конкретної людини.
Посилання на основну публікацію