Що таке пролог у літературі?

Слово «пролог» запозичене з грецької мови, де «prologos» означає «вступ». Прологом називають вступну частину літературного або музичного твору, це може бути також театральна п’єса або музично-сценічна постановка. Пролог може містити події, які передували основної сюжетної лінії твору, в ньому ми можемо побачити мистецьке кредо письменника, мотивацію написання ним певного твору і т. д.

 

У літературному творі пролог займає аж ніяк не останнє місце, адже він служить для підготовки читача до сприйняття головного змісту книги.

 

Від передмови пролог відрізняється тим, що пишеться він завжди самим автором, і може містити що завгодно – будь то міркування на абстрактні теми та історичні екскурси або ж повноцінні викладу передісторію подій, описаних у творі. Також пролог може містити розкриття причин, за якими книга з’явилася на світ.

 

Пролог містили ще античні трагедії, і служив він у них для пояснення фабули твору: в прологах викладалася суть міфу чи легенди, взятої за основу при написанні твору. У дев’ятнадцятому столітті функції прологу значно розширилися, а в подальшому стали розвиватися і його численні форми. Прологи стали утримувати і мотивації змісту книги, і мотиви, що спонукали автора написати книгу, та багато іншого.

Пролог у сучасних творах розглядається як уривок, з першого погляду не має відносини до основного дії. Також пролог в літературних творах сучасних авторів може грати концептуальну роль, викладаючи етичні або філософські проблеми, які стали основою сюжетної лінії.

 

Варто відзначити і те, що роль прологу сьогодні спрямована на те, щоб викликати інтерес у читача до книги і збільшити ймовірність її придбання.

Посилання на основну публікацію